Ugdymas

Ugdymas
Ugdymas

UGDYMAS


Elena Vait

Tarp daugelio knygų, išleistų ugdymo tema, ne daug rasime tokių, kaip ši. Čia didelis dėmesys skiriamas vertybėms, pagrįstoms Šventojo Rašto išmintimi. Pasak autorės, vaikų ir jaunimo pagarba Dievui, tėvams, senoliams, mokytojams, savitvardos, darbštumo, gerumo ugdymas, meilė Dievui ir artimui – tai vienintelė žmogaus vidinės harmonijos, šeimos tyrumo, visuomenės gerovės ar tautos stabilumo apsauga. Knyga skirta tėvams, mokytojams, studentams.