Viešpaties Vynuogynas

Viešpaties vynuogynas
Viešpaties vynuogynas

Viešpaties Vynuogynas

Danielius Oželis

Šiame leidinyje pateikta Septintosios dienos adventistų bažnyčios veikla nuo jos susikūrimo Lietuvoje XX a. pradžioje iki mūsų dienų; tai medžiaga, kurią pavyko surinkti iš dar išlikusių senųjų Septintosios dienos adventistų bažnyčios narių. Gyvieji liudijimai yra neįkainojama vertybė, primenanti nuostabų Dievo rūpinimąsi mažyte Savo Bažnyčios dalele visuotiniame Bažnyčios Kūne.