Patriarchai ir Pranašai

Patriarchai ir Pranašai
Patriarchai ir Pranašai

PATRIARCHAI IR PRANAŠAI

Elena Vait

Turbūt nėra žmogaus, kuris nebūtų susimąstęs apie tai, kaip atsirado visata, Žemė, žmonės, blogis?

Ši rimta studija prasideda pasakojimu apie blogio kilmę ir baigiama paskutiniu karaliaus Dovydo valdymo metų aprašymu.

Tai – tarsi pirmas tomas, tyrinėjantis Senąjį Testamentą (tęsinys – knyga „Pranašai ir karaliai”).

Pirmaisiais skyriais religinės klasikos autorė atkreipia dėmesį į tai, kokia svarbi yra pagarba Dievui kaip Kūrėjui ir visa ko Valdytojui.

Apžvelgdama patriarchų, pranašų ir senovės Izraelio tautos istoriją, remdamasi Biblijos pasakojimais, ji pateikia daug svarbių įžvalgų įvairiais krikščioniško gyvenimo aspektais. 

Knygoje atskleidžiama stebėtina Dievo kantrybė, išmintis ir malonė, iš ko kyla ir suvokimas: 

– kad kelias, kuriuo Dievas veda, gali eiti per dykumą ar jūrą, tačiau tai saugus kelias;

– kad dėkojimas ir pasitikėjimas Dievo meile bei valdančia apvaizda palengvina nerimo ir rūpesčių naštą, pripildo širdį džiaugsmo ir pasitenkinimo didžiausioje sėkmėje ar sunkiausiame varge.

Perskaičius šią knygą, kitomis spalvomis nušvinta Senojo Testamento pasakojimai, atsiveria platus Dievo valios vaizdas.