Didžioji kova

Didžioji Kova
Didžioji Kova

Didžioji kova

Krikščionybės istorija, kurios pakeisti negalime, su spalvotu priedu Istorija primena didžiųjų civilizacijų griuvėsius. Chaosas, karai, stichinės nelaimės, žmonių neapykantos protrūkiai… Kuo visa tai baigsis? Pasauliui gresia nepaprasta katastrofa, gal net didžiausia per visą jo istoriją. Gal net paskutinė. Senosios pranašystės pildosi. Ši knyga yra autoritetingas atsakymas į klausimus, kuriuos kelia mūsų laikotarpio sumaištis ir neviltis, ji veda žmonijos istorijos labirintais, priverčia pasverti savąsias vertybes, paliečia sielos gelmes ir negali palikti abejingų.

Lietuviškai skaityti galite čia:
m.egwwritings.org
egwwritings.org

Turinys

Pratarmė 7 (orig. V)
1. Jeruzalės sugriovimas 15 (orig. 17–38)
2. Persekiojimai pirmaisiais amžiais 33 (orig. 39–48)
3. Dvasinės tamsos epocha 41 (orig. 49–60)
4. Valdiečiai 51 (orig. 61–78)
5. Džonas Viklifas 66 (orig. 79–96)
6. Husas ir Jeronimas 81 (orig. 97–119)
7. Martyno Liuterio atskyrimas nuo Romos bažnyčios 101 (orig. 120–144)
8. Martynas Liuteris prieš seimą 122 (orig. 145–170)
9. Šveicarų reformatorius 145 (orig. 171–184)
10. Reformacijos pažanga Vokietijoje. 157 (orig. 185–196)
11. Kunigaikščių protestas 168 (orig. 197–210)
12. Reformacija Prancūzijoje 181 (orig. 211–236)
13. Reformacija Nyderlanduose ir Skandinavijoje 204 (orig. 237–244)
14. Vėlyvojo laikotarpio anglų reformatoriai 212 (orig. 245–264)
15. Biblija ir Prancūzijos revoliucija. 230 (orig. 265–288)
16. Kolonistai Amerikoje 250 (orig. 289–298)
17. Ryto šaukliai 259 (orig. 299–316)
18. Amerikos reformatorius 274 (orig. 317–342)
19. Šviesa pro tamsą. 297 (orig. 343–354)
20. Didysis religinis prabudimas 307 (orig. 355–374)
21. Atmestasis įspėjimas. 325 (orig. 375–390)
22. Pranašysčių išsipildymas 339 (orig. 391–408)
23. Kas yra šventykla? 355 (orig. 409–422)
24. Šventų švenčiausioje 367 (orig. 423–432)
25. Nekintamas Dievo Įstatymas 375 (orig. 433–450)
26. Reformos darbas 390 (orig. 451–460)
27. Mūsų laikų atgimimai 399 (orig. 461–478)
28. Gyvenimo knyga. 415 (orig. 479–491)
29. Blogio kilmė 426 (orig. 492–504)
30. Šėtono ir žmogaus priešiškumas. 437 (orig. 505–510)
31. Piktųjų dvasių veikla 443 (orig. 511–517)
32. Šėtono pinklės. 449 (orig. 518–530)
33. Pirmoji didžioji apgavystė 460 (orig. 531–550)
34. Ar gali mirusieji kalbėtis su mumis 477 (orig. 551–562)
35. Grėsmė sąžinės laisvei 487 (orig. 563–581)
36. Artėjanti kova 504 (orig. 582–592)
37. Biblija – patikima apsauga. 514 (orig. 593–602)
38. Paskutinis perspėjimas 523 (orig. 603–612)
39. Nelaimės metas 532 (orig. 613–634)
40. Dievo tauta išvaduota 550 (orig. 635–652)
41. Žemės nuniokojimas 565 (orig. 653–661)
42. Kovos pabaiga 573 (orig. 662–678)
Pastabos. 588 (orig. 679)