Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

BENDRAVIMAS DĖL BENDRAVIMO 0 2018-08-19 — 00:00

Viešpats kalbėdavosi su Moze veidas į veidą, kaip žmogus kalbasi su savo bičiuliu. Po to jis sugrįždavo į stovyklą, bet jo jaunasis padėjėjas Jozuė, Nūno sūnus, nepajudėdavo iš Palapinės (Iš 33, 11).

Keletą minučių pagalvokite apie vieną iš savo bičiulių, su kuriuo jums malonu bendrauti ir kurį jūs pasiruošęs lankyti nuolat. Kada pas­kutinį kartą jūs kalbėjotės su tuo žmogumi daugiau negu dešimt minu­čių ir nieko jo neprašėte? Apie ką jūs šnekučiavotės? Daugumai žmonių visiškai nesunku ilgai kalbėtis su savo geriausiais bičiuliais ir nieko jų neprašyti.

O kaip viskas yra, kai kalbame apie Dievą? Kada paskutinį karta kalbėjotės su Juo daugiau nei dešimt minučių ir nepaprašėte ką nors duoti ar ką nors padaryti jūsų labui?

Svarbiausias krikščioniškojo gyvenimo tikslas yra santykiai su Dievu, o maldos tikslas – bendravimas su Juo. Bet kiek daug krikš­čionių į maldą žiūri tik kaip į būdą ką nors gauti iš Dievo. Jie meldžiasi, kad į jų maldą būtų atsakyta. Iš to, ar į jų maldą atsakoma, ar ne, kai kurie iš jų sprendžia, ar jie yra krikščionys.

Bendraudami su kitais žmonėmis mes suprantame, kad pagrin­dinis mūsų bendravimo tikslas – ne ką nors iš jų gauti, o paprasčiausiai pasikalbėti su jais, nes mums tai patinka.

Nors dažnai mūsų artimieji nori padaryti mums daug gero, o mes tikimės, kad jei įžeisime kurį nors iš savo bičiulių, jis mums atleis, vis dėlto tokį jų poelgį mes laikome savaime suprantamu ir niekada nepagalvojame, kad bičiulis taip pasielgs dėl to, kad mes vienas kitą jau labai seniai pažįstame. Bet labai dažnai stengdamiesi bendrauti su Dievu, mes apribojame savo santykius su Juo tik prašymais pa­dėti. Mes išleidžiame iš akių palaiminimą, kurį galima gauti paprasčiausiai su Juo bendraujant, kalbantis su Juo tik todėl, kad mums patinka kalbėtis su Tuo, kuris mus myli, supranta ir yra pasirengęs palengvinti mūsų sunkią naštą.

Jei jūsų santykiai su Dievu daugiausiai grindžiami principu: duok man arba atleisk man, tai šiandien pabandykite skirti dešimt minučių paprasčiausiai pabendrauti su Juo ir nieko neprašyti. Maldoje jūs atrasite lig šiol nepatirtą palaimingą džiaugsmą.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!