Dvasiniai atradimai

Pėdsekiai -> 1 Metai – Draugas

Biblijos tyrinėjimo dalies tikslas yra dvejopas: supažindinti jaunių su Senuoju Testamentu bei atpažinti Gelbėtoją jo istorijose; ir supažindinti jaunius su jų bažnyčios pradžia.

Šiam skirsniui skiriami penki po pusės valandos susitikimai.

 • Reikalavimas Nr.1

Įsiminkite Biblijos Senojo Testamento  knygas ir žinokite į kokias penkias dalis yra sugrupuotos knygos. Pademonstruokite sugebėjimus surasti bet kurią duotą knygą.

Klasės susitikimai: Du.

Plius laikas ne klasėje atlikti įsiminimo darbą.

Tikslas

Padėti draugui susipažinti, kur yra išdėstytos Senojo Testamento knygos.

Mokymo metodai

Kartojimas ir asociacijos yra geriausi įsiminimo metodai. Čia yra penki būdai, kurie gali padėti jums mokant vaikus.

 1. Atminties schema
 2. Ką reiškia vardas?
 3. Biblijos kalavijo treniruotės
 4. Išmokite Biblijos knygas pagal muziką
 5. Knygų lentynos
 1. Atminties schema

Užrašykite atminties schemą ant lentos arba duokite kopijas klasei. Po aptarimo, Senojo Testamento knygos gali būti išmokstamos dalimis.

Atminties schema


MOZĖS
Pradžios

5 Mozės knygos
Išėjimo
Kunigų
Skaičių
Pakartoto įstatymo
GYVENIMAS
KANAANE
Jozuės

12 istorinių knygų
Teisėjų
Rūtos
1 Samuelio 
2 Samuelio
1 Karalių
2 Karalių
1 Metraščių
2 Metraščių
Ezros
Nehemijo
Esteros
POEZIJAJobo

5 poezijos knygos
Psalmynas
Patarlių
Mokytojo
Giesmių giesmė
DIDIEJIIzaijo

5 didieji pranašai
Jeremijo
Raudų
Ezechielio
Danieliaus


IR


MAŽIEJI
Ozėjo
12 mažųjų pranašų
Joelio
Amoso
Abdijo
Jonos
Michėjo
Nahumo
Habakuko
Sofonijo
Agėjo
Zacharijo
Malachijo

2. Ką reiškia vardas?

Kiekviena ST dalis pasako mums kažką apie Jėzų ir išgelbėjimo planą. Jauniams bus smagu Biblijos knygose surasti Jėzaus savybes. 

Apžvelkite keleto vardų prasmę ir kaip tie vardai atspindi Dievo rūpestį Savo žmonėmis. Paskatinkite juos pasinaudoti paveikslėliais ar piešiniais, kad pailiustruotų tai, ką atrado.

Čia mokytojams yra pateikta keletas vardų prasmių.

Jozuė (Jahvė yra išlaisvinimas)

Ezra (Dievas padėjo)

Izaijas (Dievas pastiprins)

Agėjas (Gimęs ypatingą dieną)

Malachijas (Mano žinianešys)

Zacharia(Jahvė prisiminė)

Samuelis (Dievas išgirstas)

Nehemijas (Dievas paguodė)

Danielius (Dievas yra mano teisėjas)

Amosas (Naštos nešėjas)

Sofonijas (Jehova apsaugojo)

Ozėjas (Jahvė išgelbėja)

3. Biblijos kalavijo treniruotės

Tai grupės veikla padedanti išmokti greitai orientuotis, kur yra kokia ST knyga. Efeziečiams 6, 13-17 apibudina krikščionio „šarvus“, kur kalavijas yra Dievo Žodis (17 eil.).

Eiga

1. Dalyvių parinkimas:

 1. Du jauniai virvės laikymui.
 2. Tiek dalyvių, kiek tik pageidauja.

2. Dalyviai sustoja į vieną tiesią eilę, o prieš juos laikoma maždaug 50 cm nuo žemės pakelta virvė. Biblijos laikomos po kaire ranka (po pažastimi).

3. Vadovas duoda komandą: „DĖMESIO, IŠSITRAUKITE KALAVIJUS“. Jauniai greitai su dešine ranka išsitraukia Biblijas, laiko jas užverstas prieš save ir laukia nurodymo.

4. Vadovas pasako nuorodą, pvz. „Psalmių knyga“ (pradėkite nuo didesnių geriau žinomų knygų) arba paprašykite knygos iš kurio nors suskirstymo, pvz. istorinės, poezija. Užduotis tampa sunkesne, kai pradedate vardinti mažųjų pranašų knygas arba paprašote tam tikro skyriaus ir eilutės.

5. Niekas iš jaunių nejuda, kol neduota komanda: „PRADEDAM“. Virvė numetama prie jų kojų, jaunis greitai susiranda nuorodą, kai tik nuoroda surasta, žengia žingsnį į priekį, laikydamas ranką ant atverstos Biblijos nuorodos.

6. Nuo komandos“PRADEDAM“ duodamos 10 sekundžių laiko limitas susirasti nuorodą ir žengti žingsnį pirmyn. (Pasirinkite laiko limitą tinkamą jūsų grupei.)

7. Kai laiko limitas baigiasi, sušunkama „LAIKAS“. Virvė tuojau pat pakeliama, galbūt sugaunant kurį nors bežengiantį į priekį. Pagautieji turi vėl stoti už virvės. 

8. Kiekvienas dalyvis, kuris žengia į priekį už virvės iki kol baigiasi laikas, laikomas nugalėtoju.

9. Paskirtas teisėjas patikrina, ar teisingai atverstos Biblijos.

10. Kiekvienam laimėtojui duodami du taškai. Stebėkite, kuris pirmas surinks dvidešimt taškų.

11. Vadovas pasako „VIENA ŽINKSNĮ ŽENK ATGAL“. Virvės laikytojai turi nuleisti virvę ir vėl ją pakelti, kai jauniai vėl ją perlips.

12. Vadovas pasako „PADĖTI KALAVIJUS“. Vaikai greitai padeda Biblijas po kairia ranka ir nuleidžia dešinę ranką prie šono.

13. Ar pasiruošę vėl pakartoti užduotį „IŠTRAUKTI KALAVIJUS“.

Personalas 

 1. Vadovas – kuris duoda komandas ir pasiruošia užduotis prieš susitikimą.
 2. Du žmonės laikyti virvę.
 3. Du teisėjai. Vienas teisėjas stebi kaip perlipama virvė, ypač skirtam laikui pasibaigus. Antras teisėjas tikrina, ar teisingai surastos nuorodos.
 4. Laiko matuotojas, kuris turi laikrodį, stebi laiką ir, jam pasibaigus, pasako „LAIKAS“.
 5. Balų skaičiuotojas.

4. Išmokite Biblijos knygas pagal muziką.  Biblijos ST ir NT knygų pavadinimus galite padainuoti pagal pasirinktą ar savo sukurtą melodiją.

5. Knygų lentynos

Reikia dėžučių ar kaladėlių su Biblijos knygų užrašais ant siaurojo kraštelio. Jei įmanoma sudėkite jas ant knygų lentynos.

 1. Sumaišykite ir leiskite jauniams jas surūšiuoti teisinga eilės tvarka.
 2. Visiškai ištuštinkite lentynas ir leiskite jauniams jas sudėti į lentynas.
 3. Atlikite vieną iš aukščiau paminėtų užduočių nustačius laiko limitą.

Testavimo metodas

Sugebėti pakartoti knygas teisingu eiliškumu arba vadovas paprašo per dvi minutes surasti 15 ST knygų.

 • Reikalavimas Nr.2

Turėti „Atminties perlo“ sertifikatą. Žemiau yra pasiūlytas sąrašas arba jūs galite turėti savo.

Galima pasirinkti vieną tekstą, kurį reikia išmokti mintinai, iš kiekvienos septinių kategorijų.

1. Doktrinaa. Jn 10, 10b. 2 Tim 3, 15c. Iš 20, 3-17d. pasirink pats2. Nuostabios ištraukosa. Ps 23b. Iš 20, 3-17c. Mt 5, 312d. Ps 8, 5-9e. pasirink pats
3. Išgelbėjimasa. Mok 12, 1b. Jn 3,16c. 1 Jn 1, 9d. Ez 33, 11e. Jn 17, 15f. pasirink pats4. Maldaa. Mt 6, 9-13b. Mk 1, 35c. 1 Sam 12, 23d. 1 Tes 3, 10e. pasirink pats
5. Santykiaia. Lk 2, 52b. Lk 4, 16c. Ef 6, 1d. Ps 51, 10e. Ps 16, 8f. pasirink pats6. Elgesysa. Pt 17, 22b. Pt 12, 22c. Fil 4,4d. Pt 6,6e. Pt 28, 14f. pasirink pats
7. Pažadai/ Šlovinimasa. Ps 107, 1b. Ps 103, 13c. Fil 4, 19d. Iz 58, 9.10e.Ps 84, 1.2f. pasirink pats

Klasės susitikimai: Vienas.

Galima skirti papildomai vieną susitikimą „Atminties perlo“ egzaminui.

Tikslas

Suteikti galimybę, įsimenant tekstą, augti dvasiškai, pritaikant „Atminties perlą“ asmeniškame gyvenime.

Mokymo metodai

1. Kiekvienas jaunis gali padaryti menišką aplanką su tekstais ir iliustracijomis, su paveikslėliais iš laikraščių ir t.t. Jį turėtų padaryti per savaitę kaip namų darbą.

2. Be to, mokydamasis eilutes, kiekvienas jaunis gali atsinešti paveiksliuką, kuris iliustruoja tekstą, kad kiekvieną savaitę grupė galėtų padaryti iš jų plakatą. Plakatais galite papuošti susitikimo vietą.

3. Paskatinkite jaunius eilučių mokymąsi padaryti kaip dalį kasdienio garbinimo. 

4. Pakartokite įsimintinas eilutes garsiai choru.

Pasiūlymai kassavaitiniams „Atminties perlo“ pasikartojimams:

 1. Pasikartojimas: Po to kai keli jauniai pasako dienos eilutę, paprašykite pasakyti visus kartu, po to vien mergaitės, po to berniukai, po to galbūt mokytojai. Pabaikite pasakydami  vėl visi kartu, stebėkite, ar visi dalyvauja. Jei įmanoma tęskite, kol visi mokės pakartoti. (Tegul visada, pasakius eilutę, būna pakartojama ir nuoroda, kur yra ta eilutė.)
 2. Trūksta žodžio: Prieš susitikimą parašykite tekstą aiškiai ant lentos ir nutrinkite kas antrą žodį bei pirmą žodį, kurį ne visada lengva prisiminti. Klauskite vis kito vaiko pasakyti trūkstamą žodį, reikalaudami, kad paklausus atsakinėja tik vienas, o ne visi. Mažose grupelėse galite kartais paprašyti vaiko ateiti ir trūkstamą žodį užrašyti.
 3. Varžybos: Turi būti po lygiai berniukų ir mergaičių, kurie sustoja eilute prie lentos, kiekvienas prie savo užrašytos MERGAITĖS / BERNIUKAI pusės. Kiekvienas vaikas savo grupei pelno tašką, jei teisingai pakartoja dienos eilutę. Stebėkite, kuri pusė laimės.
 4. Žodžių patikrinimas: Tegul tekstą pakartoja du ar trys vaikai arba  visi kartu viena ar du kartus. Po to paprašykite vis kito iš eilės pasakyti po eilutės žodį. Po to rodydami į bet kurį vaiką, paprašykite pasakyti po eilutės žodį. Veiksmas turi vykti greitai, atsakinėti turi tik tas vaikas, į kurį kreipiamasi.
 5. Klausimai: Paklauskite iš teksto kiek įmanoma daugiau klausimų. Paprašykite, kad atsakymai, jei įmanoma, būtų pateikti tiksliais Rašto žodžiais.
 6. Teksto konkursas: Padalinkite grupę per pusę. Tada viena grupė prašo kitos grupės nario pakartoti tekstą arba užduoda iš to teksto klausimą. Jei atsako, tada klausia kita pusė, jei ne, tada vėl klausia ta pati grupė.
 7. Siurprizas: Iš anksto turėkite užrašytas ant lapelių eilučių nuorodas. Paduokite po lapelį kiekvienam nariui prieš susitikimą, paprašydami nežiūrėti, kas parašyta. Vėliau kvieskite vardais vieną po kito ateiti, pažvelgti į lapelį ir pasakyti prašomą eilutę. Nuoroda turi būti perskaityta garsiai, kad visi galėtų nustatyti, ar yra cituojamas teisingas tekstas.
 8. Kito susitikimo metu padarykite tą patį su lapeliais, bet šį kartą užrašykite eilutes, o vaikams reikės pasakyti eilučių nuorodas (kur tos eilutės yra Biblijoje). 
 9. Nuorodų testas: Užrašykite ant lentos kažką panašaus į tai:

________ 29, 11 Ps __, 8

Izaijas __, 12 Tim 5, __

________11, __ _________  __, 58

Paprašykite skirtingų vaikų užpildyti trūkstamus laukelius.

 1. Testas raštu:  Prieš susitikimą aiškiai ant lentos užrašykite du ar tris klausimus ir vėliau išdalinkite pieštukus ir popierių. Parodykite tekstus ant lentos ir paprašykite visų pamėginti į juos atsakyti. Pasakykite, kad tai ne egzaminas, ir kad kiekvienas taisys savo atsakymus.  
 2. Minties patikrinimas: Užrašykite kiekvienos eilutės mintį ant lentos ir paprašykite narius pasakyti, kuris tekstas turi šias mintis ar teiginius.
 3. Biblijos tyrinėjimas: Paskirkite susitikimą Biblijos tyrinėjimui. Tai gali būti daroma dialogo forma ar pateikta kaip tyrinėjimas su žmonėmis, kur vienas ar du yra kalbėtojai, o kiti klausytojai. Tai turi skatinti užduoti klausimus, į kuriuos būtų įmanoma atsakyti su išmoktu tekstu.

Testavimo metodai

Išlaikyti „Atminties perlo“ pateiktą Konferencijos jaunimo departamento testą.

 • Reikalavimas Nr.3

Žinoti ir paaiškinti Ps 23 ar Ps 46.

Klasės susitikimai: Du.

Tikslas

Pažinti Jėzų kaip Draugą ir Gynėją bei atrasti asmeninę prasmę Raštuose.

Paaiškinimas

Ps 23: Tikriausiai geriausiai žinoma ir labiausiai mėgstama psalmė, pasaulyje žinoma kaip Ganytojo psalmė. Čia yra ir vaikystės džiaugsmas ir senatvės paguoda. Ji yra vadinama įvairiai: psalmių perlas, lakštingalos psalmė, ganytojo giesmė apie jo kaimenę ir t.t. Augustinas pastebėjo, kad ši psalmė yra himnas kankiniams. Be abejo, yra parašyta daugiau knygų ir straipsnių, sukurta eilėraščių ir giesmių pagal šios psalmės temą, nei apie bet kurią kitą psalmę. Joje yra žinia bet kurio amžiaus žmogui.

Bet tai kur kas daugiau nei tik Ganytojo psalmė. Ji nupiešia ne tik paveikslą švelnaus Ganytojo, vedančio Savo kaimenę pailsėti ir pasiganyti „žaliosiose pievose“ „prie ramių vandenų“ bei saugojančio jas nuo dykumos pavojų, bet taip pat nupiešia maloningą Šeimininko paveikslą, kuris Savo svečiui pateikia gausybę maisto  ir  rūpestį. Psalmė baigiasi išpažinimu visiško pasitikėjimo Jehova, vedančio Savo vaiką per šį gyvenimą į amžinybę kaip Jo svečią iki gyvenimo pabaigos.

Ši poema skirstoma į tris posmelius. Pirmieji du (1-4 eil.) kalba apie mylintį vedimą ir apsaugą; trečias (5,6 eil.) kalba apie šeimininko suteiktą svetingumą.

23 psalmė neturi nieko bendro su nacionalizmu. Savo kreipimusi ji yra universali. Žinoma , Dovydo kaip ganytojo patirtis Judėjos kalvose, vėliau kaip karalius Rytų karališkų rūmų gausoje padėjo jam parašyti šias malonias šventas eiles.

Ps 46: Buvo pavadinta Liuterio psalme, nes didysis reformatorius, kuris giedodavo sunkumų metu, perfrazavo šią psalmę savo giesmėje, kurią galime rasti SDA „Giesmyne“ Nr. 506 „Galinga tvirtovė“. Ši psalmė yra šlovinga giesmė, kalbanti, kad tautų neramumų metu Dievo žmonės yra saugūs. Kad išreikštų šias mintis, tokias artimas šioms dienoms, psalmistas pasirinko neįprastą hebrajų eiliavimui formą. Trys posmeliai beveik vienodo ilgio, su priedainiu ir atitinkamai įterptu žodžiu „Sela“. Pateikiami vaizdai su ryškiais kontrastais: riaumojantys vandenys, drebantys kalnai ir rami upė; tautų sumaištis ir apmirštanti žemė nuo Viešpaties balso; karo sustabdymas ir Dievas ramiai valdo tautas. Po reikšmingos pergalės Juozapato dienomis izraelitai giedojo šią giesmę (PK 201 ir 203 psl.). Ps 46, 47, 48 yra glaudžiai susijusios mintimi ir tikriausiai yra  tos pačios kilmės. Kad Dovydas buvo  Ps 46 autorius galima daryti išvadas iš PK 203 psl.

Yra sakoma, kad Oliveris Kromvelis paprašė žmonių pagiedoti šią psalmę, sakydamas: „Tai yra tikrai tinkanti krikščioniui psalmė. Dievas yra mūsų prieglobstis ir stiprybė, tikra pagalba bėdoje. Jei popiežius ir … šėtonas stoja prieš mus, tai Viešpaties vardu mes turime juos sunaikinti. Galybių Viešpats yra su mumis, Jokūbo Dievas yra mūsų prieglobstis.“ Ps 46 buvo giedama revoliucionierių 1847 m. Paryžiuje; Indijoje Sepoy sukilimo dėl britų priespaudos metu. Tai gali būti ir Dievo žmonių giesmė per vis didėjančius išmėginimus paskutinėmis dienomis.

Mokymo metodai

 1. Ant didelio popieriaus lapo perrašykite psalmę savais žodžiais, palikdami vietos paveikslėlių ar piešinių iliustracijoms.
 2. Padarykite  iš klasės jaunių chorą, kuris pagiedotų šią psalmę pamaldų metu.
 3. Padalinkite eilutes jauniams ir lai kiekvienas paruošia regimą priemonę, kuri pademonstruotų tai, kaip supranta savo eilutę. Skirkite susitikimą, kad kiekvienas jaunis galėtų pateikti savo atradimus.
 4. Ranka nurašykite psalmę ir pailiustruokite kiekvieną eilutę. 
 5. Ps 23 ir 46 autorius buvo žmogus, kuris džiaugėsi įvairia gamtoje vykusia patirtimi. Labai tiktu jauniams, studijuojant ir įsiminant šiuos skyrius, būtų suorganizuota ir stovyklavimo programa.

Testavimo metodas

Pasakyti pasirinktą psalmę mintinai ir sėkmingai parodyti šios psalmės supratimą.

 • Reikalavimas Nr.4

Keleto šeimos pamaldų metu perskaitykite „Ankstyvųjų raštų“ istorinį prologą ir išvardinkite pagrindinius SDA  bažnyčios įsikūrimo įvykius.

Klasės susitikimai: Du.

Padėti jauniams suprasti kilmę įvykių, kurie vyko įkuriant Septintosios dienos adventistų bažnyčią.

Mokymo metodai

Prologas prasideda VII puslapyje ir baigiasi  XXXII puslapyje. Tai suskirstyta į 19 trumpų dalių, kurios galėtų labai gerai tikti šeimos pamaldoms. Tai taip pat gali pasitarnauti klubo garbinimams, diskusijų forumams ir t.t.

Tikimasi, kad baigus skaityti, kiekvienas studentas galės sėkmingai užpildyti klausimyną, sudarytą iš vienuolikos pagrindinių klausimų, kurie yra istoriniame prologe.

Kai kuriose šalyse yra prieinama video medžiaga „Vidurnakčio šauksmas“, jei turite, tai galite panaudoti arba papildyti skaitytą medžiagą.  

Studento klausimynas

 1. Septintosios dienos adventistų bažnyčia kilo iš didelio judėjimo, žinomo kaip (didysis adventinis prabudimas). Šiaurės Amerikoje judėjimui vadovavo NiuJorko fermeris – tarnautojas vardu (Viljamas Mileris).
 1. Atidžiai ištyrinėjęs (Danieliaus) knygą Viljamas Mileris padarė išvadą, kad (Kristus sugrįš į žemę) maždaug (1844) metais.
 1. Po (spalio 22 nusivylimo) daugelis tikinčiųjų  ir tarnautojų pasitraukė.
 1. Elena Harmon po nusivylimo gavo savo pirmąjį regėjimą tik praėjus (dviem mėnesiams), ji matė (ryškią šviesą) ilgo (kelio) pradžioje ir (Kristų), vedantį žmones į (Dievo miestą).
 1. Kita denominacija, kilusi iš šio judėjimo ir vis dar gyvuojanti šiandien, yra (Advento krikščionių bažnyčia). Jie skiriasi nuo SDA bažnyčios pirmiausia (Pranašystės dovanos ir Sabatos) doktrinomis.
 1. Grupė, vadovaujama (Hiramo Edsono), buvo pirma, kuri ištaisė klaidą dėl (šventyklos) apvalymo, dėka jo turėto regėjimo, kai jis  ėjo (per kukurūzų lauką).
 1. Pirmą kartą Sabatą pristatė Advento tikintiesiems (Reičėlė Oakes), kuri buvo (septintosios dienos baptistė), besilankanti bažnyčioje su keletu tikinčiųjų mažame miestelyje (Vašingtone, Niu Hempšyre). 
 1. Vėliau (Džozefas Beitsas), žymus tarnautojas, taip pat priėmė tiesą apie Sabatą ir parašė bukletą, kuris įtikino dėl šios tiesos (Džeimsą) ir (Eleną Vaitus).
 1. Pirmasis adventistų tikinčiųjų oficialus spaudinys buvo vadinamas (The Present Truth). Buvo išleisti tik (vienuolika) leidinių, pradedant nuo (1849) metų liepos ir baigiant 1850 metų lapkritį.
 1.  Kai Vaitai 1855 m. išsikėlė į (Betil Kryką), jie jau buvo išleidę keletą mažų knygelių, periodinį bažnyčios žurnalą, kuris šiandien vadinamas (Adventist Review) ir laikraštį jaunimui (The Youth Instructor).
 1.  „Septintosios dienos adventistai“ pavadinimas formavosi iki (1860) m. Ir 1863 m. Buvo suorganizuota (generalinė konferencija).

Pažangesniems 

Pasikonsultavę su savo vadovu, pasirinkite vieną ST veikėjų: Juozapą, Joną, Esterą ar Rūtą ir su savo grupe aptarkite Kristaus mylintį rūpestį ir išvadavimą, kaip tai matome istorijoje.

Klasės susitikimai: Vienas.

Tikslas

Atskleisti vaikų mintis apie Dievo rūpestį Seno Testamento istorijų veikėjų gyvenimuose ir atrasti, kaip jos nurodo ir paraleliai eina su Jėzaus gyvenimu bei tarnavimu.

Mokymo metodai

 1. Juozapas ir/ arba Rūta

Trumpai papasakokite Juozapo (Pr 37- 50) arba Rūtos (Rūtos knyga) istoriją ir ant lentos parašykite pagrindinių įvykių sąrašą, kaip tai pateikta žemiau. Tada paaiškinkite jauniams, kad daugelis įvykių ST veikėjų gyvenimuose nurodo į Jėzaus gyvenimą ir mūsų santykius su Juo. Dabar paprašykite jaunių apibudinti, kaip kiekvienas punktas parodo, ką Jėzus padarė, kai gyveno šioje žemėje.

                JuozapasJėzus
1. Buvo mylimas tėvo.Labai mylimas Tėvo Sūnus.
2. Pasiųstas pasimatyti su broliais.Pasiųstas padėti žmonėms žemėje.
3. Kadangi broliai jo nekentė, tai pardavė jį į vergiją.Elgėsi tarsi su priešu.
4. Kentėjo kalėjime.Kentėjo ant kryžiaus.
5. Jo tėvas tikėjo, kad jis yra miręs.Iš tikrųjų numirė ir atskirtas nuo Savo Tėvo.
6. Išvestas iš kalėjimo.Jėzaus prisikėlimas.
7. Tampa ministru pirmininku.Užžengė į garbės vietą Dievo dešinėje.
8. Išgelbėja šeimą nuo badavimo.Gali išgelbėti tuos, kurie Juo seka.
RūtaMūsų santykiai su Jėzumi
1. Noomė ir šeima palieka pažadėtąją žemę. Kartais mes nepaisome Dievo plano apsaugos.
2. Patiria mirtį ir tragediją.Visada to rezultatas –  ištinkusi bėda.
3. Noomė ir Rūta sugrįžta.Problemų patyrimas ir išmėginimai dažnai mus sugrąžina pas Jėzų ir prie Jo planų.
4. Rūta renka varpas Boazo laukuose, kuris yra turtingas vyras.Jėzus suteikia mums ypatingas privilegijas. 
5. Boazas prisiima atsakomybę dėl Rūtos.Jėzus yra mūsų Viešpats ir Gynėjas – Pasirūpintojas.
6. Jis ją myli ir veda.Jis myli ir visada mumis rūpinasi. 
 1. Juozapas

Lai klasė sudaro veikėjų sąrašą ir, naudodami Biblijos žodyną, atranda vardų reikšmes. Paaiškinkite, kaip yra sukurtas kiekvienas vardas, kad kažką pasakytų apie Dievą ar Jėzų, ir jų rūpestį mumis. 

Mokytojų pagalbai pateikti atsakymai.

JuozapasJis pridėsIzraelisKaip princas turi galios su Dievu ir su žmonėmis
JudasPagarbinimasGadasApginkluotas ir pasiruošęs
AšerasLaimingas/ palaimintasMenašėUžmirštant praeitį
NaftalisImtynėsSimeonasKlausymasis ir išgirdimas su priėmimu
LevisPrie DievoIsacharasAtlygis yra mano
ZabulonasAš esu išaukštintasBenjaminasDešinės rankos sūnus
 1. Jona

Jonos knyga yra viena iš taip vadinamų mažųjų pranašų knygų ir yra griežtos pasakojimo formos. Tai pasakojimas apie Jonos misiją  Ninevėje paskelbti apie greitą sunaikinimą dėl jos nuodėmių. Pranašas dėl Dievo paliepimo įvykdymo keliauti į Ninevę puoselėja abejones ir sumišimą. Pati mintis keliauti į šią didingą metropoliją, sunkumai ir atrodymas, kad ši užduotis neįmanoma, paskatino jį trauktis nuo dieviško paliepimo ir suabejoti jo išmintingumu. Neišlaikęs stipraus tikėjimo, kuris būtų padėjęs suvokti, kad su dievišku paliepimu ateina ir dieviška galia tai įvykdyti, Jona paniro į nusiminimą, baimę ir neviltį (skaitykite PK 266 psl.). Žinodamas Dievo mylintį gerumą ir ilgą kentėjimą, Jona vis tiek bijojo, kad, jei jis perduos žinią ir pagonys tai priims, gąsdinantis likimas, apie kurį jis praneš, jų neištiks. Tai bus didžiulis jo nusižeminimas ir to jis nepakels (Jona 4, 1.2). Jis iš pradžių nepakluso, bet keleto įvykių dėka jis įvykdė pavedimą. Ninevės gyventojai atgailavo, ir nusisuko nuo savo nuodėmių. Jona supyko, bet Dievas paaiškino savo maloningus veiksmus. 

Tarp visų kitų pamokų, kurias gauname iš Jonos pranašystės, yra tiesa, kad Dievo malonė suteikia išgelbėjimą visiems (Tit 2, 11), kad ji buvo ne tik žydų, bet taip pat buvo atskleista ir tarp pagonių. Dievas „ir pagonims davė atsivertimo malonę, kad jie gyventų“ (Apd 11, 18). Kaip Petras (Apd 10) Jona nenoriai suvokė, kad Dievas trokšta pasiekti žmones, kurie atsigręžia į Jį, iš bet kurios tautos.  Jėzus pasmerkė fariziejiškus ir išdidžius Jo dienų žydus (Mt 12, 41; Lk 11, 32) ir visus kitus, kurie savo religiniame pasitenkinime ir klaidingame sielos saugumo užtikrinime apsigauna galvodami, kad Dievas yra palankus jiems ir kad tai užtikrina jiems išgelbėjimą.  Jėzus panaudojo Jonos patirtį jūroje kaip Savo mirties ir prisikėlimo iliustraciją (Mt 12, 39. 40). Jo nuoroda į Jonos knygą patvirtino knygos tikrumą.

 1. Estera

Literatūroje Esteros knyga laikoma epu. Joje vaizduojama krizė Dievo žmonių gyvenimuose, jiems grėsė sunaikinimas. Išgelbėtoja yra žydaitė, paimta iš ramaus gyvenimo su jos pusbroliu ir tuo pačiu globėju Mordekajumi, kad taptų pasaulinės imperijos karaliene. Pasakojimas parodo Esterą kaip aiškaus mąstymo, puikios savikontrolės ir kilnaus pasiaukojimo moterį. Mordekajus pasakymas „Kas gali žinoti? Galbūt tu pasiekei karališkąjį sostą kaip tik tokiam metui, kaip dabar“ (4, 14)buvo iššūkis, kad pakreiptų jaunąją karalienę herojiškam poelgiui. Su iškilmingu orumu jos dvasia atsiliepė drąsiais ir jaudinančiais žodžiais: „Jeigu turėsiu žūti, žūsiu!“ Kai kritiniu momentu jai buvo ištiestas skeptras, ji ne iš karto atskleidė piktadarį, bet su puikia savitvarda ir apgalvotu rūpesčiu nukreipė karalių ir Hamaną į situaciją, kuri buvo labiausiai palanki jos tikslui. Net išgalvotuose pasakojimuose negalima įsivaizduoti daugiau dramatiškų ir stebinančių sutapimų kaip tie,  kurie atvedė prie Hamano demaskavimo ir mirties. Purimo, Burtų šventės metu, žydai pamini kaip Dangus pašalino Hamano blogąjį planą, kuris „burtų“ nurodymu turėjo pasisekti (3, 7).

Esteros knygos mokymas apie religiją ir moralę gali būti apibendrintas taip. 

 1. Nors Dievo vardas nėra paminėtas visoje knygoje, bet Jo vedimas gerai matomas nuo knygos pradžios iki pabaigos. Ar netikintis Dievu galėjo parašyti šią knygą; nė vienas tikintysis negali perskaityti šios knygos, neatrasdamas savo tikėjimo pastiprinimo. Rašytojo pateiktas išgelbėjimas yra atskleidžiamas kaip gyvo tikėjimo Dievu rezultatas.
 2. Esteros knyga pateikia pasakojimą apie žydų nacionalinės Purimo šventės, kuri kiekvienais metais su džiaugsmu vis dar švenčiama, kilmę.
 3. Pasakojimą persmelkia labai svarbi moralinė pamoka. Hamano trumpos populiarumo dienos, žemiškos galios laikinumas ir klestėjimas yra skausmingai akivaizdūs. Dievas pažemina besididžiuojančius ir iškelia tuos, kurie Juo pasitiki.
 4. Dievo vedimas stebėtinai akivaizdus. Dieviškos galios susijungia su žmogiškomis pastangomis. Naudotos priemonės yra žmogiškos, bet pats išgelbėjimas yra dieviškas.

Žmogiškos prigimties palyginimas

EsteraMordekajusHamanas
Drovi ir baikštiDievo atstovasVelnio charakterio
Mylėjo DievąPanašus darbas į Šventosios DvasiosPilnas neapykantos
Prisiėmė atsakomybęAtsisakė palaikyti blogįPlanavo nužudyti
Priklausė nuo Mordekajaus vedimoNuolankus – gilių įsitikinimųPilnas pasididžiavimo
Sąžininga IštikimasApgaulingas 
Drąsi Be kompromisųJame nėra tiesos
Pergalinga Pergalingas Nugalėtas dėl savo nuodėmių

Mokymo metodai

Užbaikite užduotį pagal savo pasirinkimą.