Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

KĄ DIEVAS PRADEDA, TĄ IR UŽBAIGIA 0 2019-01-26 — 00:09

Nes dar trumpa, trumpa valandėlė, ir ateis Laukiamasis, ir neužtruks (Hbr 10, 37).

Prieš keletą metų mano tėvas ir dėdė viename mieste rengė susirinkimus. Vieną vakarą, kai tik mano dėdė pradėjo pa­mokslauti, iš pirmų eilių į priekį išbėgo vienas žmogus ir atsisukęs į susirinkimą pradėjo rėkti: „Netikėkite, ką skelbia šie broliai Ven­denai! Jie kalba apie pasaulio pabaigą, o jos niekada nebus! Viskas eina įprasta vaga be jokių pakitimų!“ Pasisukęs į mano dėdę, jis tęsė: „Jūs negalite pateikti nė vieno įrodymo, kad taip įvyks!“

– Galiu, – atsakė dėdė. – Jūs esate paskutinis įrodymas, kurį aš jau žinau.

– Ką jūs turite omenyje?

Ir dėdė perskaitė iš 2-ojo Petro laiško (3, 3–4): „Pirmiausia turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, ku­pini pajuokos. Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės ‘Kur Jo paža­dėtas atėjimas? Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasi­lieka kaip buvę nuo sutvėrimo pradžios.‘“ Tas žmogus tuoj pat atsisėdo į savo vietą. Reikiamu laiku Viešpats davė tikrąjį savo Žodį.

Dievas visada užbaigia pradėtą darbą. Pradėti ir neužbaigti – prie to žmonės priprato čia, šiame nuodėmingame pasaulyje. Tė­vai stengiasi mokyti vaikus, kad reikia užbaigti tai, ką pradėjome. Tačiau Jėzus viską užbaigia. Savo prisikėlimo rytą Jis skyrė pa­kankamai laiko tam, kad rūpestingai sulankstytų savo laidojimo drobulę. Jis ją sutvarkė taip, kaip turėjo sutvarkyti. Daugiau Jam jos nebereikėjo. Tai kažką sako mums apie Jėzų.

Ką Jis ruošiasi užbaigti vėl ateidamas? Jis užbaigs Didįjį žmo­nijos išgelbėjimo, atpirkimo bei atkūrimo planą. Jis numatė ne tik mūsų gimimą šiame nuodėmingame pasaulyje, bet gali užbaigti ir mūsų gyvenime pradėtąjį darbą. Jis gali mus vesti visą mūsų gyvenimą iki galo, kur faktiškai prasideda amžinybė.

Jėzus ateina. Jis ateina atvirai, visiems matomai. Jis eina už­baigti savo išperkamąjį darbą. Jis eina išlaisvinti mūsų nuo pa­saulio nuodėmės ir pasiimti pas save, kad gyventume su Juo buveinėse, kurias pats paruošė visiems, kurie Jį pamilo.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!