Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

KAM DAUGIAU ATLEISTA, TAS LABIAU MYLI 0 2018-09-25 — 00:11

Todėl Aš tau sakau: „Jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai myli“ (Lk 7, 47).

Simono namuose vyko puota. Šis fariziejus truputį nerimavo dėl to, kad Jėzus taip laisvai priėmė nusidėjėlius ir taip lengvai visiems atleisdavo. Tai žinodamas Jėzus ir papasakojo apie du skolininkus. Vienas iš jų buvo skolingas labai didelę sumą, o kitas – gerokai mažiau. Abiems buvo dovanota jų skola. Jėzus paklausė: „Katras labiau jį mylės?“ Simonas atsakė: „Manau, jog tasai, kuriam daugiau dova­nota.“ Jėzus tarė: „Teisingai nusprendei“ (Lk 7, 42–43).

Dosniai dalijamas atleidimas žmogui yra šiek tiek pavojingas, nes jis skatina ir nusidėjus jaustis laisvam. Atrodo, kad ir atgailai turi būti saikas, nes jei jo nėra, mes nuolat rinksimės nuodėmę, o paskui atgailausime. Tačiau nuo tokio nerūpestingo požiūrio į nuodėmę ge­riausiai apsaugo meilė. Žmonės, kuriems buvo daug atleista, žino geriau už kitus, kokia didelė jiems atleidusiojo Dievo meilė. Todėl jie sugeba labiau mylėti Dievą. „Tie, kuriems buvo atleista daugiau, stovės arčiausiai prie Jo sosto, šlovindami Viešpatį už Jo begalinę meilę ir didžiulę auką. Juo aiškiau mes suprasime Dievo meilę, juo geriau suvoksime nuodėmės pražūtingumą“ (Kelias pas Kristų, 39 p.).

Jeigu mes žinome, kad mus myli, be abejonės, esame pasiruošę į meilę atsakyti meile. Kai sužinome, kokia didelė yra Dievo meilė mums ir ja patikime, esame linkę atgailauti. Kuo tikresni esame dėl Jo meilės, tuo nuoširdžiau atgailaujame.

O jeigu Jį mylime, tai laikomės ir Jo įsakymų. Tik tada, kai Jį mylime, ir tegalime laikytis Jo įsakymų. „Visas tikras paklusnumas kyla iš širdies“ (Su meile iš Dangaus, 620p.). Kai kasdien ateisime pas Jėzų tokie, kokie esame, būsime Jo priimti. Kai Jis duoda mums atgailos dovaną, mes matome Jo meilės didingumą, matome, jog Jis yra pasiryžęs pasiūlyti atgailą ir atleidimą netgi tiems, kuriems reikia „daug“ atleisti. Mūsų širdys ima trykšti meile Jam. Kai Jį mylime, atsiranda noras Jam pa­klusti. Dievo atleidimas, kurį Jis nuolat žmonėms siūlo, ne tik neskatina žmogaus pro pirštus žiūrėti į nuodėmę, bet yra vienintelis teisingas nuoširdaus paklusnumo pamatas. Laiške romiečiams (2, 4) sakoma, kad Dievo gerumas skatina mus atsiversti.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!