MALDA VEIKIA

Mes dėkojame Dievui […]. Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už jus meldę ir prašę, kad būtumėte pilni Dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. (Laiškas kolosiečiams 1, 3. 9)

Vieną 1912 metų balandžio dieną garsusis „Titanikas“ išplaukė Niujorko link. Niekas nežinojo, kad tai bus pirma ir paskutinė „Titaniko“ kelionė. Kai milžiniškas laivas su visu pajėgumu dirbančiais varikliais atsitrenkė į ledkalnį, jo šone liko žiojėti skylė.

Masyvus laineris pradėjo iš lėto grimzti į bangas. Paskui vienu akimirksniu paniro visas. Tą lemtingą naktį žuvo daugiau kaip 1500 žmonių.

Man didelį įspūdį paliko vienas pasakojimas apie mažai žinomą žmogų, pulkininką Archibaldą Greisą. Tą naktį, kai skendo „Titanikas“, pulkininko Greiso žmona negalėjo užmigti. Už tūkstančių kilometrų nuo tragedijos vietos Šiaurės Atlante, ji su nerimu laukė savo vyro, parvykstančio iš Liverpulio, Anglijos. Ją kamavo keista, bloga nuojauta.

Anksti ryte moteris atsikėlė pasimelsti. Ji nežinojo, kad „Titanikas“ susidūrė su ledkalniu. Jos vyras buvo iššokęs į ledinius Atlanto vandenis ir kovojo už savo gyvybę. Po maldos misis Greis apėmė keista ramybė. Vėliau ji pasakė: „Atrodė, kad mane apkabino Pats Dievas. Aš vėl atsiguliau ir užmigau.“

Tą valandą pulkininkas Greisas pagalvojo: „Viskas. Gyvenimas baigtas.“ Kai jis jau nebeturėjo jėgų išsilaikyti ant vandens, iš kažkur atsirado gelbėjimo valtis. Jis desperatiškai įsikabino į valties kraštą. Stiprios rankos įtraukė jį į valtį.

Dievas tikrai atsako į maldas. Palaimintas vyras, kurio žmona pažįsta Dievą ir už jį meldžiasi. Palaiminta moteris, kurios vyras pažįsta Dievą ir meldžiasi už ją. Palaiminti tie jauni žmonės, kurių tėvai pažįsta Dievą ir meldžiasi už juos.

Užtarimo malda yra biblinė malda. Įkalintas Romos kalėjime, apaštalas Paulius patikino filipiečius, kad už juos meldžiasi, tokiais žodžiais: „Visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas“ (Laiškas filipiečiams 1, 4). Kolosiečiams jis rašė: „nesiliaujame už jus meldę“ (Laiškas kolosiečiams 1, 9).

Paulius buvo įsitikinęs, kad jo maldos keičia situaciją. Jis buvo įsitikinęs maldos jėga. Užtarimo galia neabejotinai tikėjo ir Elena Vait. Ji ragino Dievo žmones daugiau melstis: „Mes nepakankamai įvertiname maldos jėgą ir efektyvu­mą. Malda ir tikėjimas padarys tai, ko žemėje negali pasiekti jokia jėga“ („Išgydymo tarnavimas“, p. 509).

Jei jūs dar neturite maldos sąrašo, kodėl nesudarius jo šiandien? Susirašykite savo prašymus. Išvardykite tam tikrus žmones. Ieškokite Dievo ir prašykite Jo atsakyti į jūsų nuoširdžias tikėjimo maldas. Stebėkite, ką Jis darys. Jūs būsite apstulbinti.

Markas Finlis