Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

NAUJI DRABUŽIAI 0 2019-06-01 — 00:02

Taigi nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais, ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo Tėvo ir Jo angelų akivaizdoje (Apr 3, 5).

Labai seniai gyveno vienas turtingas žmogus. Sunku net ir aprašyti tuos nesuskaitomus turtus, kuriuos jis turėjo. Netoliese gyveno varguolis, kuris nuolat dėvėjo suplyšusius drabužius ir nieko neturėjo. Jis visada buvo išalkęs, neturėjo stogo virš galvos, net ir vargingos lūšnelės. Vargšelis žiauriai kentėjo ir buvo priverstas ištisai būti po atviru dangumi įsisupęs į apgailėtinus savo skar­malus.

Turtuolis, pamatęs vargingą savo kaimyno padėtį, sugalvojo išeitį. Jis pasakė varguoliui: „Tu gyveni siaubingai. Tau reikia pa­stogės ir maisto. Tau reikia drabužių. Jei tu pas mane ateisi, aš tau duosiu viską, ko tau reikia, net ir daugiau.“

Tačiau, užuot tuoj pat ėjęs pas kaimyną, varguolis atsuko jam nugarą. „Aš negaliu eiti į tavo namus tokiais drabužiais. Jei mane kas nors pamatys už stalo su tokiais drabužiais, tai mano buvimas tavo namuose sukompromituos tave.“

Teisingai, – sutiko turtuolis. – Bet aš tau duosiu kitus drabužius, jei tik ateisi ir juos pasiimsi. Tu gausi tinkamus drabužius, kad galė­tum įeiti į mano namus.“

Kai mums Kristus pasiūlo savo teisumo drabužius vietoj nuodė­mėmis suteptų drabužių, Kristaus drabužiai bus mūsų tik tuo atveju, jei mes patys juos priimsime. Turtingasis žmogus drabužiais galėjo aprūpinti viso miesto gyventojus, bet jei šis vargšas jų atsisakė, tai kokia jam nauda iš tų drabužių?

Yra dvi išgelbėjimo sąlygos, kurias įvykdę mes galime įeiti į dangaus namus. Kad ten patektume, mes turime būti atitinkamai apsirengę, – Kristaus teisumo drabužiais. Mes turime atgailauti, tu­rėti naują širdį, turėti tikėjimą. Mes turime būti paklusnūs. Jis numatė ir dovanas, bet mes turime jas priimti. Dievas niekada nesiunčia mums sąskaitos nedavęs pakankamai lėšų, kad ją apmokėtume. Mes turime atgailauti prieš gaudami atleidimą. Jei mes pas Jį ateisime, Jis pats padovanos mums atgailą, kurią pri­ėmę mes būsime išteisinti. Šis mokymas yra dar viena tiesa, kurioje atsiskleidžia Jėzus, kuris nenori, kad mes pražūtume, bet nori, kad atgailautume.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!