Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

PAKLUSNUMAS KAIP PRIEMONĖ 0 2018-09-28 — 00:25

Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite Jame (Kol 2, 6).

Kristus gali priimti mus tokius, kokie esame tada, kai ateiname pas Jį atleidimo, pasikliaudami Jo auka, paaukota už mus ant Golgo­tos kalno. Ir kiekvieną dieną, kai tik mes pas Jį ateiname, Jis mus priima ir sutvirtina mūsų įsitikinimą, jog būsime išgelbėti. Kartą atėję pas Kristų ir priėmę Jo siūlomą išgelbėjimą, turime suprasti, kad nuolat pasilikti su Jėzumi ir augti Jo malone galėsime tik taip, kaip atėjome pas Jį pirmą kartą – tikėdami, ir tik tada, kai gyvensime tikėjimu.

Ką reiškia gyventi tikėjimu? Kad tai suprastume, turime prisiminti, koks yra tikrasis tikėjimas. Tai ne tik mūsų proto pritarimas tiesai, tai šis tas daugiau ir giliau. Tikrasis tikėjimas – tai pasitikėjimas Asmeny­be, kurią asmeniškai pažinome ir įsitikinome, kad Ši Asmenybė tikrai verta pasitikėjimo. Tikėjimas visada atsiranda spontaniškai, tarsi sa­vaime, jis yra natūrali žmogaus santykių su Kristumi pasekmė.

Tačiau tai nereiškia, kad paklusnumas nebereikalingas. Paklus­numas – labai svarbu ir be galo esminga. Krikščionies gyvenime ir tikėjimas, ir darbai tarpusavyje dera. Bet mums taip pat svarbu su­prasti, kaip pasireiškia paklusnumas. Ką turime galvoje, kai sakome, kad teisusis gyvens tikėjimu (kitaip sakant, gyvens, nes tiki)? Čia tu­rimas galvoje metodas ir priemonė. Pavyzdžiui, kalbėdami apie trans­porto priemonę, mes sakome: aš skrendu į miestą lėktuvu.

Pagal Biblijos mokymą, teisūs tikėjimu ir gyvens tikėjimu. Krikš­čioniškasis gyvenimas visada yra toks, kokia buvo jo pradžia. „Taigi, kaip esate priėmę Viešpatį Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite Jame“ (Kol 2, 6). Tik tikėdami mes galime laikytis Dievo įsakymų. Tikėjimu reiš­kiamas paklusnumas – vienintelis teisingas paklusnumas. „Kai pažįstame Dievą pagal mums duotąją privilegiją Jį pažinti, mūsų gyvenimas bus nuolatinis paklusnumas“ (Su meile iš Dangaus, 620p.). Atkreipkite dėmesį į sąlygą – kai pažįstame Dievą.

Priimdamas mus Dievas neatsižvelgia į tai, ar mes labai stengė­mės būti Jo priimti. Todėl ir paklusnumo negalima įgyti net ir labai pasistengus. Ir Dievo priėmimas, ir paklusnumas yra Jo dovanos, kurias galima gauti tik tikint ir nuolat su Juo bendraujant.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!