Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

SEPTINTOJI DIENA 0 2019-03-16 — 00:56

 

 

Laikysiesi šabo ir švęsi jį, kaip Viešpats, tavo Dievas, tau yra įsakęs (Įst 5, 12).

Sekmadienio rytą Džonis išėjo iš namų į sekmadieninę mo­kyklą. Jis turėjo dvi dešimties centų monetas, vieną – Viešpačiui, o kitą – ledams. Pereidamas gatvę jis paslydo, ir viena moneta nusirito į griovį. Džonis labai susinervino, kad Viešpačiui skirta moneta nusirito į griovį. Tuo momentu prie jo priėjo jo draugas, kuris įkalbinėjo Džonį neiti į sekmadienio mokyklą. Draugai susitarė, kad tėvai to niekada nesužinos ir patraukė žvejoti. Tačiau Dži­mis truputį užtruko ir motina greit sužinojo visą tiesą.

Bausmei motina uždarė Džonį į kambarį ir liepė 50 kartų pers­kaityti ketvirtąjį Dievo įsakymą. Džonis pradėjo skaityti: „Atmink ir švęsk šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas“ (Iš 20, 8–10). Perskaitęs keletą kartų jis jį išmoko mintinai. Šie žodžiai giliai palietė jo širdį ir kai jis baigė, buvo tvirtai įsitikinęs, kad daugiau niekada neis žuvauti sekmadienį.

Po kiek laiko mokytojas paprašė išvardyti iš eilės savaitės dienas. Džonis savo noru pasisiūlė tai padaryti ir pradėjo: „Pirma­dienis, antradienis…“ Mokytojas tarė: „Labai gerai, tik tu padarei vieną klaidą. Sekmadienis yra pirmoji savaitės diena, o šeštadienis – sabata – septintoji. Pabandyk dar kartą.“ Džonis susimąstė: „Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis.“ Mokytojas vėl pasiūlė jam išvardyti pradedant nuo pirmosios savaitės dienos, tačiau Džonis išvardijo lygiai taip kaip ir anksčiau. Tuomet mokytojas paprašė jį pasilikti po pamokų. Tada Džonis tarė: „Mokytojau, jei jūs perskaitytumėte ketvirtąjį Dievo įsakymą tiek kartų kiek aš perskaičiau, jūs žinotumėte, kad pirmoji diena – pirmadienis, o septintoji – sekmadie­nis.“ Čia kažkas ne taip. Kažkas mėgino kai ką pakeisti.

Biblijoje išpranašauta, kad bus laikai, kai žmonės bandys pa­keisti šventąją Dievo dieną, tačiau Jėzus į sabatos dieną reagavo ypatingai. Štai kodėl šėtonas pasistengė ją suklastoti. Evangelijoje pagal Luką (4, 16) pasakyta, jog dalyvavimas pamaldose saba­tos dienomis Jėzui buvo įprastas dalykas. Jei mes sekame Jo pavyz­džiu ir Jo mokymu, dalyvavimas pamaldose sabatomis taps ir mums įprastu reiškiniu.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!