Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

TEISINGUMAS IR MALONĖ 0 2019-05-25 — 00:55

Kaip yra buvę Nojaus laikais, taip bus ir Žmogaus Sūnaus dienomis (Lk 17, 26).

Dievas pašaukė Nojų būti Jo žinianešiu. Jis jam liepė pers­pėti pasaulį apie būsimąjį tvaną. Nojui buvo liepta padaryti laivą ir jis jį darė 120 metų. Jis ištikimai atliko savo pareigą, skelbdamas tiek perspėjimą, tiek ir viltį išgelbėjimui, ir kas priėmė šią žinią, tas nepražuvo.

Sodomos ir Gomoros nedorumas buvo toks didelis, kad Die­vas buvo priverstas padaryti tam galą. Bet prieš pasiųsdamas iš dangaus ugnį šiems miestams sunaikinti, Dievas perspėjo Abra­omą apie savo ketinimus. Abraomas meldė Dievą duoti jiems paskutinį šansą. Dievas atsakė į Abraomo maldą ir į miestą nusiuntė angelus su perspėjančia žinia. Tai buvo ne tik perspėjanti žinia. Angelai Lotui bei jo šeimai parodė ir išsigelbėjimo kelią. Galiausiai jie buvo priversti paimti už rankų Lotą ir jo šeimą bei išvesti iš miesto. Tačiau net ir tada Loto žmona atsigręžė ir atsisakė eiti numatytu išgelbėjimo keliu.

Dievas pranešė Jonai apie būsimą Ninevės teismą. Jona buvo pats nesukalbamiausias pranašas. Jis nusprendė išvengti savo pareigos vykdymo. Kai jam tai nepasisekė, jis nenoriai ėjo skelbti Dievo žinią apie Ninevės sugriovimą, kuris turėjo įvykti po 40 die­nų. Visi Ninevės gyventojai, maži ir dideli, atgailavo apsigaubę ašutine ir apsibarstę galvas pelenais. Kai Dievas jų pasigailėjo, Jona taip nuliūdo, kad norėjo numirti. Jis labiau jaudinosi dėl savo vardo nei šio miesto gyventojų gyvybės.

Kaip byloja Biblija, kai tik Dievas ketindavo išlieti savo teis­mus, Jis visada nusiųsdavo perspėjančią žinią ir kviesdavo gelbė­tis. Tai teisinga ir paskutiniojo teismo požiūriu, kuris greit ištiks mūsų pasaulį. Ištisais amžiais Viešpats siunčia žinianešius, vieną po kito, kad perspėtų žmones bei kad jie galėtų pasiruošti ateičiai. Trijų angelų žinia mums primena tai, kad atėjo Jo teismo valanda. Dievas nenori, kad kas nors būtų užkluptas nelauktai.

Tačiau Jėzus yra išreikštas ir žinioje apie teismą. Jis yra išsigel­bėjimo kelias. Jo aukos dėka visi gali išvengti bausmės, visiems yra vilties. Jame slypi išsigelbėjimo laivas visiems tiems, kurie priims Jo siūlomą pagalbą.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!