Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

TEISUSIS GYVENS TIKĖJIMU 0 2018-09-27 — 00:22

Mano teisusis gyvens tikėjimu, ir, jeigu jis bailiai pasitrauktų, Mano siela juo nebesigėrės (Hbr 10, 38).

Prieš pat Kristaus antrąjį atėjimą, Dievo tautą, kaip rašoma Ap­reiškime Jonui (14, 12), bus galima pažinti pagal du požymius, Ji laiky­sis Dievo įsakymų ir tikės Jėzų. Ką reiškia „laikytis įsakymų“? Tai šis tas daugiau negu tik tikėti Dievo įsakymais, manyti, kad jie yra teisingi, ir netgi su jais sutikti.

Tikriausiai jums jau kas nors sakė, kad galite laikytis Dievo įsaky­mų, bet niekada nesugebėsite laikytis jų tobulai. Turėdami tai galvoje perskaitykime anksčiau nurodytą tekstą: „Čia pasirodo ištvermė šven­tųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!“ (Apr 14, 12) Ar jums to pakaktų? Biblijoje taip nesakoma. Jeigu jūs tobulai nesilaikote Dievo įsakymų, vadinasi, visiškai jų nesilaikote. Jūs arba jų laikotės, arba ne.

Paskutinio ginčytino klausimo, kilsiančio vykstant didžiajai kovai, esmė bus ne ta, mirė Kristus, ar nemirė, ir ar Jo kraujas turi išganymo galią. Klausimo esmė – ar galime paklusti Dievui, ar ir toliau Jam prie­šinsimės. Štai dėl ko vyks lemiamoji kova. (Apie tai: Su meile iš Dangaus, 712p.)

Taigi ar mes galime paklusti Dievui, ar ne? Argi neatrodo, kad toks klausimas yra nesuderinamas su tiesa, kad išgelbėjimas galimas tik per tikėjimą Kristumi? Ar tas klausimas neišduoda, kad mes pasi­sakome už Įstatymo raidės laikymąsi? O galbūt paklusnumo ir išgelbė­jimo tik tikėjimu klausimai tarpusavyje dera?

Tiesą apie paklusnumą mes galėsime teisingai suprasti tik tada, kai vildamiesi išgelbėjimo suvoksime, kad galime ateiti pas Kristų tokie, kokie esame, ir aukos, paaukotos ant kryžiaus dėka, būsime priimti. Apaštalas Paulius sako: „Aš nesigėdiju Evangelijos. Ji juk yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam, pirma žydui, paskui graikui. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta: Teisusis gyvens tikėjimu“ (Rom 1, 16–17).

Mintis, kad mes gyvename tikėjimu ir turėdami tą tikėjimą pirmiau­sia ateiname pas Dievą, kai kam galbūt pasirodys nauja. Paklusnumas reiškiamas tikėjimu, čia negali būti jokių priedų ar išimčių. Paklusnu­mas reiškiamas tik tikėjimu.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!