12. Bažnyčia

Bažnyčia yra tikinčiųjų, išpažįstančių Jėzų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, bendruomenė. Kaip ir Dievo žmonės Senojo Testamento laikais, esame pakviesti iš pasaulio. Mes susiburiame kartu garbinti, bendrauti, mokytis iš Žodžio, švęsti Viešpaties Vakarienę, tarnauti žmonijai ir skelbti Evangeliją visam pasauliui. Bažnyčios autoritetas kyla iš Kristaus, kuris yra įsikūnijęs Žodis atskleistas Biblijoje. Bažnyčia yra Dievo šeima; jos nariai, kaip Jo įvaikinti vaikai, gyvena naujosios Sandoros pagrindu. Bažnyčia yra Kristaus kūnas, tikinčiųjų bendruomenė, kurios Galva yra pats Kristus. Bažnyčia yra nuotaka, už kurią mirė Kristus, kad ją galėtų pašventinti ir apvalyti. Jo pergalingo sugrįžimo metu, Jis pristatys ją sau šlovinga Bažnyčia, ištikima per visus amžius, įsigyta Jo krauju, neturinčia dėmės ar raukšlės, šventa ir be trūkumų. (Pr 12, 1–3; Iš 19, 3–7; Mt 16, 13–20; Mt 18, 18; Mt 28, 19–20; Apd 2, 38–42; Apd 7, 38; 1 Kor 1, 2; Ef 1, 22–23; Ef 2, 19–22; Ef 3, 8–11;  Ef 5, 23–27; Kol 1, 17–18; 1 Pt 2, 9)