GYVENIMAS GAMTOJE

Pėdsekiai -> 2 Metai – Draugas

Šios dalies tikslas yra tai, kad kompanionai toliau vystytų jų gyvenimo gamtoje ir saugumo sugebėjimus.

Šešios klasės skirtos pagrindiniam kursui ir trys skilčiai „Pažangesniems“. Praktiniam darbui bus reikalingas laikas ne klasėje.

 • Reikalavimas Nr. 1

Suraskite aštuonias bendras kryptis be kompaso pagalbos.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

Išmokyti jaunius, kaip jie patys gali pasinaudoti gamta ir ne tik ja savo gerovei bei apsaugai.

Mokymo metodai

Toliau yra pateikta įvairovė mokymo idėjų. Savo klasei jūs galite pateikti jas visas, bet paskatinkite juos specializuotis bent vienoje.

Būtų gerai pasikviesti ką nors pakalbėti klasei iš žygeivių klubo; ta tema parodykite keletą filmų; arba paskatinkite jaunius skaityti tokias knygas kaip „Išgyvenimas“. Bent vienam praktiniam pratimui išveskite dalyvius į gamtą.

KRYPTIES NUSTATYMAS BE KOMPASO PAGALBOS

Tikėtina, kad mes visi kada nors pasiklystame. Žinoma su kompaso pagalba tai nenutinka, nes kompaso rodyklė visada nurodys, kur yra šiaurė.  Tačiau, net ir be kompaso visgi įmanoma surasti kryptį. Daug šimtmečių atgal, dar prieš kompaso išradimą, žmogus galėjo nustatyti kryptį pagal žvaigždes ir saulę. Pėdsekiai gali išmokti tai daryti. Yra keletas metodų, kai kurie yra naudingi dienos metu, kiti nakties.

 1. Krypties nustatymas dienos metu
 1. Pagal laiką.

6 val. Ryte saulė yra tiesiai į Rytus.

9 val. Šiaurės Rytus.

12 val. Tiesiai į Šiaurę.

15 val. Šiaurės Vakarus.

18 val. Tiesiai į Vakarus.

Žiemos metu saulė kyla vėliau nei 6 val. Ir leidžiasi anksčiau nei 6 val. labiau šiaurinėse ar pietinėse platumose, bet vis tiek 6 val. ji yra tiesiai į Rytus, o 18 val. tiesiai į Vakarus, net jei jos ir nesimato.

 1. Pagal šešėlius

Šis metodas naudingas tik tuomet, kai jūs nedebesuotą dieną daug valandų praleidžiate vienoje vietoje. Įsmeikite pagalį į žemę ir ant žemės pagal metamą šešėlį nubrėžkite liniją. Tam tikrais intervalais dienos metu tai pakartokite. 

Jūs pastebėsite, kad ant žemės jūsų nubrėžtos linijos palaipsniui trumpėja, o vėliau vėl pailgėja. Trumpiausia linija bus ta, kai saulė bus aukščiausioje pozicijoje, taigi ta linija iš tikrųjų parodo Šiaurę ir Pietus.

Jei turite virvę, tai ji padės jums aplink pagalį nubrėžti apskritimą, tokiu būdu jūs gausite dar tikslesnius rezultatus. Vieną virvės galą pririškite prie į žemę įsmeigto pagalio, o kitą pagalį pririškite prie laisvojo galo. Šešėlis bus apskritimo spindulys. Nuo tos vietos, kur baigiasi šešėlis, brėžkite aplinkui apskritimą. Priklausomai nuo saulės judėjimo dienos metu, šešėlis atsitrauks nuo apskritimo, tapdamas trumpesniu, o vėliau vėl pasieks apskritimą. 

Pažymėkite tašką, kur šešėlis vėl pasiekia apskritimą, tada nuo centro tarp dviejų taškų, esančių ant apkritimo, vidurį nubrėžkite liniją. Jis rodys Šiaurę, jei esate Šiauriniame pusrutulyje arba Pietus, jei esate Pietų pusrutulyje. 

 1. Su laikrodžiu

Jei turite laikrodį, tai labai paprasta surasti Šiaurę ir Pietus. Nukreipkite nupieštą ant laikrodžio 12 val. į saulę. Padėkite pieštuką arba pagaliuką ant laikrodžio, dalindami pusiau atstumą nuo nupieštos 12 val. ir valandą rodančios laikrodžio rodyklės. Tai jums parodys Šiaurę ir Pietus. Ryte Pietūs bus į kairę pusę, o po pietų į dešinę pusę, jei jūs esate Šiauriniame pusrutulyje, ir, žinoma, jei jūs esate Pietiniame pusrutulyje, bus Šiaurė.

 1. Krypties nustatymas nakties metu
 1. Pagal Didžiuosius Grįžulo Ratus. 

Didieji Grįžulo Ratai yra svarbiausias iš Šiaurinio pusrutulio žvaigždynų. Pėdsekiai bet kurią giedrą naktį, bet kokiu metu laiku turėtų sugebėti lengvai atrasti šį žvaigždyną. Jis atrodo kaip didžiulis aukštyn kojomis apverstas samtis.  

Dvi žvaigždės samčio gale nurodo kryptį į žvaigždę, esančią prie horizonto, vadinamą Šiaurine žvaigžde. Iš tikrųjų Šiaurinė žvaigždė yra Didžiųjų Grįžulo Ratų dalis, nors gana dažnai kitos šio žvaigždyno žvaigždės nėra labai matomos.

 1. Pagal mėnulį. 

Kai yra pilnatis, labai lengva su laikrodžiu surasti Šiaurę, naudojant metodą surandant Šiaurę pagal saulę.

Kalbant apie mėnulį kitose fazėse, kryptį galima nustatyti tik tam tikrais momentais.

Toliau pateikti „nustatyti standartai“ yra naudingi:

 • Jei esate šiauriniame pusrutulyje:

18 val. (esant pilnačiai) ir 24 val. (esant delčiai) mėnulis nurodo į Vakarus.

24 val. (esant pilnačiai) ir 18 val. (esant priešpilniui), ir 6 val. (esant delčiai) mėnulis nurodo į Pietus.

6 val. (esant pilnačiai) ir 24 val. (esant priešpilniui) mėnulis nurodo į Rytus.

 • Kryptys yra priešingos, jei esate pietiniame pusrutulyje.

Testavimo metodas

Pademonstruoti sugebėjimą surasti pagrindines kryptis.

 • Reikalavimas Nr. 1

Dalyvauti stovyklavime su dviejų naktų nakvyne. Žinoti mažiausiai 6 dalykus, pasirenkant stovyklavimo vietą, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį.

Klasės susitikimai: Vienas, plius vienas ne klasės susitikimo laiko metu.

Tikslas

Mokyti savarankiškumo ir komandinio darbo esant gamtoje bei tokiu būdu padedant dalyviams įgyti atsakomybės jausmą.

Paaiškinimas

Dievas atrodo labai arti, kai pėdsekiai sėdi prie laužo arba guli po žvaigždėtu dangumi, taigi išvykos į gamtą yra puikus momentas dvasiniam augimui. Tai klasės, ne klubo veikla.

 • Prieš išvykdami susiplanuokite dvasinius užsiėmimus.
 • Planuokite taip, kad jūsų stovyklavimas būtų kažkuo daugiau nei tik pramoga.
 • Būkite susipažinę su teritorija.
 • Kiek įmanoma paruoškite stovyklavimo vietovę prieš savaitę. 

Mokymo metodai

Jums padedant, už stovyklavimo programos planavimą ir meniu turi būti atsakinga klasė. Jūs parenkate dvi ar tris vietoves ir leidžiate klasei pasirinkti jų manymu geriausią vietą. Grupė turi įrengti stovyklavietę, paruošti maistą.

Siūloma programa

PenktadienisAtvykimas į vietovę, stovyklavietės įrengimas.Laužas ir istorijos.Garbinimas.
SabataAtsikėlimas ir asmeninis laiko praleidimas su Dievu.Garbinimo ir maldos grupelės.Pusryčiai bei pareigos.Sabatos mokykla.Pasivaikščiojimas (trumpas).Pamaldos.Pietūs bei pareigos.Ramybės laikas (įtraukite „Gamtos“ ženklų reikalavimus).Buvimo kartu laikas.Pasivaikščiojimas.Vakarienė.Sabatos užbaigimo laužas ir žaidimai.Garbinimas.
Sekmadienis Atsikėlimas ir asmeninis laiko praleidimas su Dievu.Garbinimo ir maldos grupelės.Pusryčiai bei pareigos.Veikla: galima apimti kompanionų klasės reikalavimus.Pietūs bei pareigos.Veikla: judėjimo žaidimai.Trumpas garbinimas.Susipakavimas ir grįžimas namo.

Stovyklavimo vietovės pasirinkimo taisyklės

 1. Pasirinkite lengvai nusisausinančią vietovę.
 2. Pasirinkite sausą teritoriją. Atidžiai patikrinkite žemę, kad ji būtų visiškai sausa, nes kūno šiluma miegmaišyje nuo žemės pakels drėgmę, kuri prasiskverbs pro miegmaišį. Žinoma, visada po miegmaišiu turi būti specialus miegojimui ant žemės skirtas paklotas, net jei žemė sausa, nes dirvoje visada yra šiek tiek drėgmės.
 3. Niekada nestovyklaukite po iškiša arba uolos atbraila. Yra krintančių akmenų pavojus. Jūs galite įsirengti laužą prie uolos ir pasinaudoti atspindėta šiluma. 
 4. Įrengiant stovyklavietę miškingose vietovėse, užtikrinkite, kad palapinės nėra pastatytos po medžiais su didelėmis šakomis, kurios, pučiant vėjui, gali nulūžti.
 5.  Pasirinkite šiltą vietovę. Atminkite, kad vanduo ir šaltas oras leidžiasi nuo kalvos, o šiltas oras kyla aukštyn. Dėl tokio šalto oro leidimosi žemyn, kur būtų geriausia vieta įsirengti stovyklavietę – kalvos viršūnėje, įkalnėje ar kalvos papėdėje? Kalvos viršūnėje būtų šilčiau ir sausiau ir ten taip pat pūstų stiprus vėjas, kuris apgintų nuo uodų. Įkalnėje būtų šiek tiek šalčiau, bet ne taip jau blogai, ir jei pūstų labai stiprus vėjas, ten būtų geriausia vieta. Papėdėje – niekada, nes ten laikosi rūko drėgmė ir formuojasi šerkšno kristalai. Taip pat, lietuj lyjant, stovyklavietė būtų užtvindyta.
 6.  Kieta, akmenuota, dulkėta vietovė yra prasta vieta stovyklavimui.
 7. Pastatykite savo palapinę atsuktą į pietryčius, kad ryto saulė padėtų išlaikyti ją sausą. 
 8. Jei pučia vėjas, statydami palapinę, palapinės duris nusukite nuo vėjo.
 9. Svarbu turėti pakankamai išdžiuvusios medienos (nekirskite žalių medžių).
 10. Pasirinkite stovyklavietę, kur yra pakankamai saugaus geriamo vandens. 

Testavimo metodas

Registravimo žurnalas, kas dalyvauja stovyklavime, turi būti užpildytas vadovo. Kompanionai turi dalyvauti stovyklavimo planavime. 

 • Reikalavimas Nr. 3

Išmokti ir pasikartoti „Draugo“ mazgus. Surišti ir žinoti praktinį pritaikymą šių mazgų: Audėjų (šoto) (Sheet Bend), Sutrumpinimo (Sheepshank), Žvejo (Fisherman‘s Knot), Medkirčių (Timber hitch), Įtemptos virvės (Taut line hitch). Išmokit tris pagrindinius sutvirtinimo rišimus. 

Klasės susitikimai: Du 

Tikslas

Padėti kompanionams tapti labiau įgudusiais virvių naudojime ir pagrindinių mazgų rišime bei žinoti jų panaudojimą.

Mokymo metodai

Pats efektyviausias mokymo metodas mazgų rišime ir sutvirtinimuose yra:

 1. a. Pademonstruoti kaip tai daroma.

b. Dalyviai daro pagal instrukcijas, naudodami savo pačių virvę.

c. Praktikuotis tol, kol bus įgudę.

 1. Naudokite kelių spalvų virves, nes tai padeda lengviau sekti virvę.
 2. Jei dalyvis pradėjo daryti mazgų lentą „Draugų“ klasėje, tai jis dabar galės pridėti dar neturėtus mazgus. Jei jis dar nepradėjo, paraginkite pradėti.
 3. Išmėginkite mazgus praktiškai gamtoje, pvz.: palapinės statymui panaudoti įtemptos virvės mazgą; atnešti malkų surištų medienos mazgu; permesti lengvesnę virvę, surišta su sunkesne audėjų mazgu, per upę; ir išmėginti padaryti įvairius stovyklos baldus, pasinaudodami pagrindiniais sutvirtinimo rišimais.
 4. Ši darbo dalis taip pat tinka ir žaidimuose bei skatina kompanionus tobulėti.
 5. Kad mazgus įsimintų, juos reikia naudoti vėl ir vėl.
Audėjų (Šoto) mazgas – šis mazgas naudojamas surišti dvi skirtingo storio virves.       Pavyzdžiui, jei reikia numesti virvę, pririšus svori prie jos galo, tam tikrą atstumą. Šis mazgas taip pat naudingas, kai reikia ištempti audeklą projektorių ekranui ar bet kuriuo kitu atveju, kai reikia pririšti virvę prie audeklo kampo. 

Sutrumpinimo mazgas – šis mazgas vertingas, kai reikia atpalaiduoti virvę, kai jos abu galai pririšti, arba kai reikia sustiprinti nusidėvėjusią virvę.
Žvejo mazgas – naudingas surišti ką nors lygų ir standų, pvz.: žvejybos valą. Jis nenuslysta ir lengvai atrišamas. Padėkite lygiagrečiai dvi virves, tada kiekvienu virvės galu apriškite kitą virvę paprastuoju mazgu. Patempkite dvi nejudančias dalis.   
Medkirčių mazgas – naudojamas medienos tempimui ir įstrižo sutvirtinimo rišimo pradžioje. Apsukite virvės galą aplink medį. Apsukite laisvąjį galą aplink virvės nejudančią dalį, tada apsukite apie ją pačią du ar daugiau kartų. Medžio svoris virvę prispaus ir tvirtai laikys. Jei mazgas yra naudojamas rąstui tempti per žemę, mažiausiai pusinis šteko mazgas turi būti užrištas kiek tolėliau ant rasto tempimo kryptimi. 
Įtemptos virvės mazgas – naudojamas, pririšant virvę prie palapinės kuoliukų. Apsukite virvę aplink kuoliuką. Užriškite pusę šteko mazgo, tada užriškite kitą pusę šteko mazgo aukščiau užsuktos virvės. Jei pageidaujama galima dar kartą užsukti virvę sutvirtinimui. 
Atminkite, kad mazgų rišimą reikia laikas nuo laiko pasikartoti, kitaip jie bus užmiršti. 
SUTVIRTINIMŲ RIŠIMAI
Kvadratinis sutvirtinimas. Jis naudojamas, kai strypus norime sutvirtinti kryžmai stačiu kampu. Tvirtinimas pradedamas piemens mazgu ant apatinio strypo toje vietoje, kur kryžiuosis viršutinis strypas.Apsukite virvės galą ant virvės nejudančios dalies, tada „apvyniokite“ virvę aplink sukryžiuotą dalį, tokiu būdu strypus sujungdami statmenai. Apvyniojant, virvė eina virš viršutinio strypo, tada apsukama po kryžmai iš apačios pridėtu strypu ir vėl eina iš viršaus viršutinio strypo. Po trijų ar keturių apsukimų, padarykite du „sutvirtinančius“ apsukimus tarp strypu. Stipriai juos suveržkite. Užbaikite piemens mazgu ant vieno iš strypų. Atminkite: „Pradėkite piemens mazgu , apsukite tris kartus, suveržkite dviem apsukimais ir užbaikite piemens mazgu.“ 
Įstrižinis sutvirtinimas. Šis sutvirtinimas naudojamas tada, kai du strypai yra linkę skleistis ir kai jie ten kur susikryžiuoja nesusiglaudžia. Tvirtinimas pradedamas medienos mazgu aplink abu strypus. Medienos mazgas yra taip stipriai užveržiamas, kad pritrauktų į krūvą abu strypus.  Tada tris ar keturis kartus apsukama virvė apie vieną strypą, o po to apie kitą. Du užveržimai apsukami toje vietoje, kur susikryžiuoja strypai, o užbaigiama su piemens mazgu ant patogiausio strypo.
Apvalusis sutvirtinimas. Šis sutvirtinimas naudojamas sutvirtinti lygegrečiai esančius strypus ir formuojant „pakrypusias kojas“, kurios laiko tiltus ar kažką panašaus. Padėkite šalia vienas kito du strypus. Aplink vieną reikiamoje vietoje užriškite piemens mazgą. Suriškite du strypus kartu apsukdami virvę septynis ar aštuonis kartus. Vijos turi būti šalia viena kitos.  Apsukite du sutvirtinimus aplink apvijas tarp strypų. Užtvirtinkite virvę piemens mazgu. Pastaba: Šis sutvirtinimas taip pat naudojamas surišant du strypus į vieną ilgą strypą. 
Besitęsiantis tvirtinimas. Šis sutvirtinimas padeda pritvirtinti mažus strypus tinkamu kampu prie ilgo strypo ir naudingas darant stalviršį, sėdynes ir t.t. Norėdami pasidaryti stalviršį, atlikite paeiliui šiuos veiksmus:Sukapokite šakeles norimo ilgio ir apdailinkite galus. Kitas žingsnis yra rėmas ir įpjovos, kur bus uždėtos mažos šakelės.Užriškite ant rėmo piemens mazgą viduryje virvės su mazgu apačioje, o galai šonuose. Virvės galai turėtų būti vienodo ilgio. Mazgas turėtų būti užrištas taip, kad virvės galai užveržtų mazgą, kai ji bus rišama aplink ilgą rėmą.Laikydami vieną virvės galą vienoje rankoje, kitą kitoje, užtempkite virvę ant šakelės, o vėliau tempkite virvę žemyn po rėmu.Po rėmu virvę sukryžiuokite, padarydami „X“. Tvirtai įtempkite.Kelkite virves aukštyn ir vėl atlikite kitą sukryžiavimą. Kartokite, kol pritvirtinsite visus pagaliukus.Užbaikite šteko arba piemens mazgu, o virvės galus užkiškite po paskutiniu pagaliuku. 

Stovyklos baldai. Išmokę šiuos sutvirtinimo rišimus, pamėginkite pasidaryti stovyklos baldus. Jei statybai neturite medžiagų, padarykite juos miniatiūrinius.

Stovyklos stalas – naudokite sunkius 3 m ilgio pagalius. 

              Tokiame sutvirtinime gerai laikosi dubuo.

             Prausimosi stalas – dubuo padedamas čia.

Testavimo metodas

Pademonstruoti savo sugebėjimus ir reikalavimų supratimą.

 • Reikalavimas Nr. 4

Išlaikyti pirmos pagalbos testą.

Tikslas

Išmokyti kompanionus pagrindinių žinių bei veiksmų tam tikrose pirmos pagalbos srityse.

Paaiškinimas

Mokymo medžiaga paimta iš „St. Johns Ambulance“ arba „Red Cross First Aid“ žinynų. Klasės apmokymui nėra privaloma, kad tai atliktų specialistas, bet pageidautina. Pasikvieskite į pagalbą bendruomenės organizacijų, kurios susijusios su sveikata bei pirmąja  pagalba, atstovus.

Mokymo metodai

Pirmosios pagalbos principų perdavimas yra geriausias per:

 1. Paskaitą.
 2. Stebėjimą.
 3. Demonstravimą.
 4. Dalyvavimą.

Instruktorius taip pat gali naudoti įvairius filmus, galvosūkius, maketus.

PIRMOJI PAGALBA

Pirmoji pagalba yra skubi pirmoji medicininė priežiūra, teikiama susirgusiam ar susižeidusiam asmeniui.  Pirmosios pagalbos tikslai yra:

 1. Išsaugoti gyvybę.
 2. Skatinti pagijimą.
 3. Neleisti, kad sužalojimai ar liga pablogėtų.

Pirmos pagalbos taisyklės

Pavojus Skubiai įvertinkite situaciją bei kylantį pavojų jums patiems, stebintiems ir nukentėjusiems.
D. K. C. S.Greitai ir atidžiai patikrinkite:Deguonies kelią – nuvalykite veidą ir atloškite galvą, kai tai būtina.Kvėpavimas – atstatykite, kai tai būtina.Cirkuliacija – patikrinkite pulsą, kontroliuokite kraujavimą.Sąmonės laipsnis – stebėkite, duokite vaistų.
Niekadanepalikite be sąmonės esantį asmenį. Paguldykite į komos pozą ir reguliariai matuokite pulsą bei kvėpavimą.
Gaukitemedikų pagalbą, kai tai būtina.
Ištirkitepacientą dėl kitokių sužalojimų ir gydykite atitinkamai pagal padėties sunkumą.
Nuraminkitenukentėjusį, elkitės su juo švelniai bei parūpinkite, kad jis nuvyktų į ligoninę, namus ir t.t.

Suteikiantis pirmąją pagalbą turi sugebėti įvertinti:

 1. Istorija istoriją slypinčią už nelaimingo atsitikimo ar ligos.
 2. Ženklus pastebėti nukrypimus nuo normos – blyškumas, pulsas ir t.t.
 3. Simptomus paciento apibūdintus pojūčius – troškulys, skausmas, pykinimas.
 4. Diagnozė suvokti, kas vyksta su pacientu.
 5. Gydymas nuspręsti dėl prioritetų ir veikti greitai.

Suteikiantis pirmąją pagalbą turi žinoti, kaip:

 1. Pamatuoti pulsą radialinėje ir miego arterijose.
 2. Įvertinti  kvėpavimo greitį.
 3. Pamatuoti temperatūrą. 
PULSASKVĖPAVIMO GREITISTEMPERATŪRA
SUAUGUSIO60-80 / min.12-15 / min.36.9 oC
VAIKO100 / min.15-20 / min.36.9 oC
NAUJAGIMIO120 / min.20-25 / min.36.9 oC

Pirmosios pagalbos rinkinys

Venkite sudėtingų įrankių bei vaistų. Atminkite tai yra pirmoji pagalba. Pagal vietovės reikalavimus pridėkite prie šio sąrašo tai, ko trūksta.

 • Žirklės su suapvalintais galais.
 • Pincetas. Atplaišų pašalinimui ir darbavimuisi su nelipnia tvarsliava. 
 • Bendras antiseptikas. Nenaudokite neskiestą. 1 arbatinis šaukštelis įpilamas į 300 ml vandens.
 • 1 ritinėlis elastinio binto.
 • 2 x 25 mm tvarstis; 2 x 50 mm tvarstis; 2 x 75 mm tvarstis; 2 x 100 mm tvarstis.
 • Akių praplovimo skystis. Ypač naudingas patekus į akis cheminėms medžiagoms, dūmams ir t.t.
 • Nelipni plėvelė.
 • Metilo spiritas.
 • Pakelis sterilių 5 cm x 5 cm marlės kvadratų.

Šoko gydymas (dabar vadinamas kraujotakos kolapsu)

Šokas – tai būsena, kai sutrinka kraujo cirkuliacija į smegenis ir širdį. 

Šokas gali kilti dėl skysčių netekimo, esant kraujavimui, nudegimams, vėmimui arba viduriavimui, širdies smūgiui, apsinuodijimui, nervinei reakcijai ar infekcijai.

Jis atpažįstamas iš šaltos, prakaituotos odos, greito silpno pulso, greito paviršutinio kvėpavimo ir galiausiai sąmonės netekimo. Pacientas dažnai jaučia silpnumą ar svaigulį, šleikštulį ir galbūt troškulį.

Geriausiai padeda priežasties pašalinimas, o taip pat ir:

Poilsis Paguldykite pacientą su pakeltomis kojomis.

Oras Užtikrinkite tinkamą deguonies patekimą. Atpalaiduokite drabužius prie kaklo, krutinės ir juosmens.

Šiluma Kūną neperkaitinkite.

Žaizdos, sumušimai

Žaizda yra odos pažeidimas, per kurį gali patekti mikrobai ar gali būti pažeidžiami gilesni audiniai.

Bet kokio tipo įpjovimus geriausia gydyti:

 • Nuvalant aplinkinę odą ir naudojant švelnius antiseptikus.
 • Uždengiant žaizdą tinkamu steriliu tvarsčiu, jei jį turite.
 • Jei yra kas nors įsmigęs, netraukite. Aplink apvyniokite.
 • Tiesiai ant žaizdos naudokite marlės tvarsčius, niekada nenaudokite medvilnės ar vilnos.
 • Jei atrodo, kad būtina žaizdą susiūti, tai reikia padaryti kiek įmanoma greičiau. Medicininis patarimas: reikėtų pagalvoti apie injekciją dėl stabligės.

Sumušimai

Sumušimas yra nedidelis kraujavimas į audinius. Jį galima atskirti iš skausmo, patinimo, spalvos bei jautrumo. Geriausias gydymas yra pakėlimas aukščiau, naudojant garinančius tvarsčius ir naudojant tvirtus tvarsčius. Kad sumažėtų tinimas, garinantis tvarstis turi būti naudojamas 20 min. Taip pat, jei teisingai taikomi, gali būti naudojami ledas, vanduo.

Kraujavimas

Kraujavimas (hemoragija) – tai kraujo netekimas iš kraujotakos, sąlygojantis kraujospūdžio (silpnas pulsas) ir deguonies tiekimo sumažėjimą.

Kraujavimas gali būti vidinis ir išorinis.

Išorinis kraujavimas gali būti iš arterijų (įprastai kraujas skaisčiai raudonos spalvos ir trykštantis), venų (įprastai kraujas tamsesnės raudonos spalvos ir liejasi) bei kapiliarinis (tarsi besisunkiantis lauk bėrimas).

Gydymas: Veikite greitai, nes kraujo netekimas paaštrina šoką. Stabdykite kraujavimą tiesiog spausdami žaizda, jei reikia. Apibintuokite naudodami spaudžiamąjį tvarstį ir pakelkite pažeistą vietą. Jei, panaudojus tvarstį, kraujavimas nesustoja, tvirtai uždėkite dar vieną tvarstį. Dažniausiai pakanka poilsio ir pakėlimo aukščiau. Leisdami pacientui pailsėti, mes padedame sumažinti kraujospūdį. Nejudinkite krešulių.

Vidinis kraujavimas įprastai turi visus šoko simptomus, plius dar šiuos:

 • Stiprus troškulys, neramumas ir oro trūkumas.
 • Iškosėtas šviesus putotas kraujas rodo kraujavimą iš plaučių.
 • Išvemtas kaip kavos tirščiai kraujas rodo kraujavimą skrandžio srityje.
 • Leiskite pacientui ilsėtis ir greitai pasirūpinkite medicinine pagalba.

Kraujavimo iš tam tikrų vietų kontroliavimas

Kraujavimas iš nosies. Tai gali būti rimta, jei greitai nebus sustabdyta. Pasodinkite pacientą su šiek tiek į priekį palenkta galva. Atpalaiduokite drabužius aplink kaklą, krutinę ir liemenį. Liepkite pacientui kvėpuoti per burną. Laikykite užspaudę nosį bent 10 min. Naudokite šaldančius paketus arba šlapius rankšluosčius ant kaklo, kaktos ir nosies.

Kraujavimas iš danties lizdo (ištraukus ar išmušus dantį). Įdėkite tvirtai susuktą marlę (tik ne medvilnės ar vilnos) ant danties lizdo ir paprašykite paciento ją sukasti.

Kraujavimas iš delno.

 • Uždėkite ant rankos tvarstį.
 • Paprašykite paciento tvirtai suspausti kumštį.
 • Apibintuokite kumštį.
 • Pakelkite ranką aukštyn ir leiskite pacientui pailsėti.

Testavimo metodas

Instruktorius praveda egzaminavimą.

Kompanionų Pirmosios pagalbos apmokymai neužbaigia „Pirmosios pagalbos“ ženklo ir negauna sertifikato.

Pažangesniems

 • Reikalavimas Nr. 1

Užkurkite penkis skirtingus laužus, apibūdinkite jų panaudojimą. Aptarkite saugumo taisykles apie laužo užkūrimą arba išeikite į 8 km žygį ir veskite žurnalą.

Klasės susitikimai: Vienas

Tikslas

 1. Išmokyti apie laužo naudą: šiluma, apsauga ir maisto pasiruošimas. 
 2. Paaiškinti, kad ugnis gali būti ir draugas, ir priešas.

Mokymo metodai

Pasirinkite laužus ir pademonstruokite juos lauke. Leiskite kompanionams patiems pamėginti užkurti savo laužus.

 1. Malkų sudėliojimas

Įdubos laužas. Iškaskite įdubą nuo žemės paviršiaus 13 cm pločio prieš vėją, einančią nuožulniai gilyn 17 – 22 cm. Kryžmai per įdubą uždėkite penkias ar šešias šakas, ant kurių uždėsite puodą ar keptuvę valgio ruošimui. Šios šakos turi būti šlapios arba žalios. Įdubų laužas yra tinkamas vėjuotose vietose ar vietose, kur gali kilti gaisras. Bet jis greitai užtvindomas, jei lyja. 

Medžiotojo laužas. Šonuose naudokite du lėtai degančius rąstgalius. Padėkite juos taip, kad vėjas pūstų tarp jų. Rąstigaliai turėtų būti vienas nuo kito 33 – 35 cm atstumu plačiajame gale, o kitame gale jie pasukti arčiau vienas kito, kad būtų galima padėti mažesnio dydžio keptuvę. (Rąstigalius galėtų atstoti akmenys.) 

Indėnų laužas. Pradėkite nuo vigvamo formos. Aplink vigvamą kvadratu pridėkite vieną ant kito pagaliukų. Tai suteikia gerą ventiliaciją ir ilgalaikes žarijas. Šis laužas yra paprastas ir greitas. 

Rąstigalių, atspindinčių šilumą, laužas. Atspindėjimui naudokite žalius rąstigalius. Į tarpus prikiškite purvo. Sudėkite laužui skirtus pagalius toje pusėje, kur bus  prieš vėją, taigi dūmų į jus nepūs. Maisto ruošimui susistumdykite žarijas.

Laužas su šilumą atspindinčiais akmenimis. Geras šildymo laužas. Akmenys vis dar spinduliuoja šilumą, net kai laužas užgęsta. Geresniam atspindėjimui sustatykite akmenis iš trijų pusių. Arba pasinaudokite natūralia uola ar pakrante.

Rąsto pašonės laužas. Jaukus keliems stovyklautojams pasitarimo laužas – taip pat geras pasišildymui. Naudokite didelį rąstigalį ar akmenį užuovėjai. Į rąstigalį atremkite keletą pagaliukų.

Rąstinio namelio laužas. Geriausias laužas susėsti aplink didelei žmonių grupei. Sudėkite malkas tvirtai šalia viena kitos, o ne kaip rąstinį namelį su tuščiaviduriu kambariu. Prakurus padėkite aukštai. Uždekite ugnį netoli viršaus. Šis laužas gali būti didesnis ar mažesnis, priklausomai nuo jūsų grupės dydžio.

Krūmo laužas. Nukirskite krūmus tinkamo ilgio ir lygiagrečiai sudėkite į krūvą. Lygiagretus laužas dega greičiau ir yra karštesnis. Pradėkite nuo mažo vigvamo formos laužo esančioje prieš vėją pusėje. Nedarykite krūvos per didelės ir nedeginkite vėjuotą dieną. 

 1. Saugumo taisyklės
 1. Visada pasitarkite su girininku apie vietovę, kurioje planuojate stovyklauti ir išmokti laužo deginimo taisyklių. Skirtingose šalyse reikalavimai ir reikalinga tam įranga skiriasi. Kai kuriose vietovėse deginti laužui reikalingas leidimas. Tokiais atvejais, jei jį turite, pasitikrinkite, ar jis dar galioja.
 2. Visada mažiausiai 3 m diametru išsivalykite teritoriją nuo visų lapų bei kitų dalykų, kurie gali skleisti ugnį.
 3. Jei toje vietovėje nėra laužo deginimo reikalavimų, kur reikalingi tam tikri įrankiai ir įranga ekstremaliu atveju, tai tada, prieš uždegant laužą, reikėtų turėti bent kastuvą ar patogų kasimo įrankį.
 4. Niekada nedekite laužo po žemai nusvirusiomis medžio šakomis.
 5. Laužą kurkite nedidelį. Didžiulis laužas nieko daugiau neduoda, kaip tik skatina jus atsitraukti nuo jo toliau.
 6. Niekada nežaiskite su ugnimi, degindami šakas, jomis mosuodami arba maišydami su pagaliu ugnį taip, kad vėjas karštus pelenus nuneštų ten, kur gali kilti gaisras.
 7. Jei deginote laužą, vėliau jį užgesinkite. Ugnis yra neužgesusi tol, kol jūs neįsitikinote, kad paskutinė žiežirba nenuskendo vandenyje. Vandenį šlakstykite, o ne pilkite. Tada pamaišykite pelenus ir ant jų pašlakstykite dar vandens, kol permirks visi pelenai. Indėnai nusprendžia, jog ugnis užgeso, tada, kai jie į pelenus gali įkišti rankas. Jei jie įsitikino, kad ugnies nebėra, ten, kur degė ugnis, jie padeda sukryžiuotas dvi sausas šakeles, parodydami, jog, kai jie išvyko, ugnis buvo užgesusi. Tai gera taisyklė pėdsekiams. 
 8. Niekada nepalikite neprižiūrimo laužo.
 9. Niekada nekurkite laužo pučiant stipriam vėjui.

Ataskaita arba žurnalas turi būti vedamas kiek įmanoma greičiau po žygio ar ekspedicijos, kol prisiminimai yra švieži ir ryškūs. Turėtų būti įdomu ir naudinga aprašyti pasiruošimą ir pačią kelionę. Pirmoje dalyje turėtų būti: grupės pavadinimas, dalyviai, kelionės tikslas, datos, vietovė ir autorius. Pagrindinėje žurnalo dalyje turėtų būti dienos veiklų aprašymai, įskaitant orą, stovyklavietės aplinką, maistą, vietovės tipą, ryškesnius orientyrus, vietoves, kurių reikėtų saugotis, gyvūnų ir paukščių gyvenimą, medžių rūšis, krūmus, gėles, įdomius įvykius, kitų reakcijas, įrankių naudojimą, žemėlapius, eskizus, nuotraukas ir t.t. Visuose žurnaluose turi būti ranka pieštas maršruto žemėlapis, kuriame pažymėta apytikslis mastelis, įvairius žemės, jūrų žymėjimai, pasienio kontrolės postai, stovyklavietės, šiaurės kryptis ir data. Žurnale turi būti pilnas įrangos/ aprangos sąrašas – pastabos dėl įrangos ar aprangos pakankamumo ar trūkumo, maisto produktų bei meniu sąrašas, patiekalų tinkamumas, pirmosios pagalbos priemonių naudingumas ir t.t.  Uždaviniai, kurių ėmėsi dalyviai ir individualūs komentarai apie narių lūkesčius, reakcijas ir jausmus dėl kelionės. Pateikimas turėtų būti užrašų sąsiuvinio forma, aplankų segtuvo, fotografijų, garso įrašų ar kitokia vaizdinga forma. 

Testavimo metodas

Aptarimas ir dalyvavimas.

 • Reikalavimas Nr. 2

Pagaminti stovyklos maistą be indų.

Klasės susitikimai: Vienas

Mokymo metodai

Nenaudokite net aliuminio folijos. Žemiau yra pateikta keletas instrukcijų, kaip ir ką pasigaminti. Tai tikrai gaminimo „smagumo“ reikalavimas visiems.

Bulvės. Paimkite dvi ar daugiau bulvių. Sudėkite malkas. Išskobkite žemėje duobutę šiek tiek gilesnę nei jūsų bulvių storis. Jei įmanoma dugną išklokite plokščiais akmenimis. Toje duobutėje uždekite laužą ir palaikykite ugnį maždaug pusę valandos. Dabar su šaka pastumkite laužą į šalį, padėkite savo bulves į duobutę, apdenkite jas žemės ar žalių lapų sluoksniu ir vėl ant jų užstumkite laužą. Uždėkite daugiau šakų ir palaikykite ugnį maždaug valandą. Patikrinkite bulves, į jas įbesdami smailiai nudrožtu pagaliuku. Jei pagaliukas sminga lengvai, bulvės iškepusios.   

Kabob. Iš tiesios pieštuko storumo šakelės padarykite nuo alkūnės iki pirštų galiukų ilgio iešmą. Nulupkite svogūną, perpjaukite jį išilgai per vidurį ir atskirkite skilteles. Užverkite svogūną kartu su mažais pomidorais, glitimo mėsos gabalėliais, agurko griežinėliais ar paprikos gabaliukais. Kepkite šalia ugnies, pakartotinai apversdami.

Daržovės žemėje. Morkos, runkeliai, mažos ropės ir svogūnai gali būti iškepti lauže taip pat, kaip buvo aprašytas bulvių kepimas, palaikant ugnį nuo 15 min. iki valandos.

Tokiu būdu galite išsikepti net pomidorų ir obuolių, jei įvyniosite juos į didelius žalius lapus, apsukdami storų šakų žalios žievės juostelėmis.

Tokiu būdu gali būti kepami savo lukštuose ir kukurūzai. Taip pat galite palaikyti kukurūzus vandenyje su visu lukštu ir kepti ant karštų žarijų maždaug 8 min., kartas nuo karto juos apverčiant. Arba nulupkite kukurūzą, persmeikite ant pagaliuko ir lėtai sukdami laikykite jį virš žarijų. Keptas bananas desertui: apgrėbkite bananą žarijomis. Kepkite, kol viršutinė žievė apskrus. Išlupkite, užsitepkite ant duonos ir valgykite.

Stovyklavimo duona. Turėkite miltams skirtą maišelį, padarytą iš muslino. Šiame maišelyje laikykite paruoštą sausainių kepimui skirtus miltus arba mišinį iš: 1 puodelis įprastų miltų, 1 arbatinis šaukštelis druskos ir  1 arbatinį šaukštelį riebalų. Norėdami padaryti tešlą, padarykite miltų mišinyje duobę ir į ją įpilkite vandens puodelį (tiesiai į tą miltų maišelį). Su pagaliuku maišykite tol, kol tešla taps pakankamai kieta ir laikysis ant pagaliuko.

Pelenų duona. Lengviausias būdas iškepti duoną yra padaryti 2 cm storio kepaliukus, pabraukti žarijas į vieną pusę ir padėti tešlą būtent toje vietoje, kur buvo laužas. Uždenkite pilkais pelenais ir užstumkite laužą atgal ant viršaus. Po maždaug 10 min. patikrinkite, ar iškepė, smeigdami žoles šiaudą į duoną. Jei jį ištraukėte švarų, duona paruošta.

Suktukas. Pasidarykite tiesų pagaliuką, kaip buvo aprašyta prie Kabob recepto, bet dviejų pirštų storumo. Nusmailinkite abu galus. Nulupkite ir akimirką padžiovinkite ant ugnies. Tada šiek tiek sutepkite riebalais. Suformuokite tešlą į dviejų pirštų pločio ir vieno piršto storumo ilgą dešrelę. Susukite ją aplink pagaliuką kaip spiralę. Įsmeikite pagaliuką įžambiai į žemę virš žarijų. Reguliuokite kepimą, sukdami į žemę įsmeigtą pagaliuką, ištraukdami ir į žemę įsmeigdami kitą galą, kol suktukas gražiai rusvai apkeps. Ar iškepęs, patikrinkite su žolės šiaudu, kaip ir pelenų duoną.   

Kiaušiniai svogūnų lukštuose ar apelsino žievelėje. Svogūnų lukštai yra puiki priemonė kiaušiniam iškepti. Išgremžkite pusę didelio svogūno taip, kad liktų maždaug trys išoriniai sluoksniai. Įmuškite kiaušinį į svogūną, padėkite jį į žarijas. Kai iškeps, pašalinkite išorinį svogūno sluoksnį.

Supreme kiaušiniai. Tai geras būdas kepti kiaušinius. Abiejuose kiaušinio galuose su peilio galiuku padarykite mažą skylutę. Per skylutes perdurkite žalio medžio iešmą. Pakabinkite ant dvišakių virš žarijų. Kepkite 10 min.

Kepimas ant plokščio akmens. Gero pikniko maistas gali būti paruoštas tokiu būdu. Kruopščiai atrinktas plokščias akmuo padedamas ant keturių akmenų. Prieš kaitinant, jis turėtų būti gerai nušveistas, nuplautas ir išdžiovintas. Uždegamas laužas ir palaikoma maždaug vienoda temperatūra. Kiaušiniai ir paplotėliai gali būti kepami tuo pačiu metu. Sutepti „keptuvei“galima naudoti šiek tiek riebalų. 

 • Reikalavimas Nr. 3

Paruoškite mazgų lentą bent iš 15 mazgų.

Klasės susitikimai: Vienas

Lenta turėtų būti bent vieno kvadratinio metro ir 1,25 cm storumo. Tokios lentos darymui yra tinkama fanera. Lai kiekvienas dalyvis pasidaro savo lentą. 

Paskatinkite dalyvius užbaigti „Mazgų“ ženklą, kurį sudaro 25 skirtingi mazgai.