13. Likutis ir jo misija

Pasaulinė Bažnyčia yra sudaryta iš tų, kurie nuoširdžiai tiki Kristumi, tačiau paskutinėmis dienomis, plačiai paplitusio atsimetimo metu, likutis yra pakviestas laikytis Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo. Likučio bažnyčia praneša apie teismo valandos atėjimą, skelbia išgelbėjimą per Kristų ir pranašauja Jo antrojo atėjimo artėjimą. Šis skelbimas yra simbolizuojamas trimis angelais Apreiškimo knygos 14 skyriuje. Jis sutampa su teismu, kuris vykdomas danguje, ir to rezultatas yra atgaila ir reformos žemėje. Kiekvienas tikintysis yra pakviestas asmeniškai prisidėti prie pasaulinio liudijimo. (Dan 7, 9–14; Iz 1, 9; Iz 11, 11; Jer 23, 3; Mch 2, 12; 2 Kor 5, 10; 1 Pt 1, 16–19; 1 Pt 4, 17; 2 Pt 3, 10–14; Jud 3.14; Apr 12, 17; Apr 14, 6–12; Apr 18, 1–4)