14. Vienybė Kristaus kūne

Bažnyčia yra vienas kūnas, susidedantis iš daugybės narių, pašauktų iš kiekvienos šalies, giminės, kalbos ir tautos. Kristuje mes esame nauji kūriniai. Mūsų neturi skaldyti skirtumai tarp rasės, kultūros, išsilavinimo ir tautybės bei tarp aukšto ir žemo, turtingo ir vargšo, vyro ir moters. Mes visi esame lygūs Kristuje, kuris vienoje Dvasioje subūrė visus vienai bendrystei su Juo ir vienas su kitu. Mes turime tarnauti ir būti aptarnaujami be šališkumo ir išlygų. Dėka Jėzaus Kristaus apreiškimo Biblijoje mes dalijamės tuo pačiu tikėjimu ir viltimi bei visiems apie tai liudijame. Šios vienybės šaltinis yra triasmenio Dievo vienybėje, kuris mus įvaikino kaip savo vaikus. (Ps 133,1; Mt 28, 19–20; Jn 17, 20–23; Apd 17, 26–27; Rom 12, 4–5; 1 Kor 12, 12–14; 2 Kor 5, 16–17; Gal 3, 27.29; Ef 2, 13–16; Ef 4, 3–6.11–16; Kol 3, 10–15)

YouTube player
Bažnyčios kūno dalys ir visuma