15. Krikštas

Krikštu išpažįstame savo tikėjimą Jėzaus Kristaus mirtimi ir prisikėlimu bei liudijame apie savo mirtį nuodėmei ir norą gyventi naują gyvenimą. Tokiu būdu pripažinę Kristų savo Viešpačiu ir Gelbėtoju, tampame Jo tautos dalimi ir esame priimami į Jo bažnyčios narius. Krikštas yra mūsų vienybės su Kristumi, mūsų nuodėmių atleidimo ir mūsų Šventosios Dvasios priėmimo simbolis. Jis yra atliekamas visišku panardinimu į vandenį, kai žmogus patvirtina savo tikėjimą Jėzumi ir yra matoma atgaila už nuodėmes. Krikštas seka po to, kai žmogus susipažįsta su Šventuoju Raštu ir priima jo mokymą. (Mt 28, 19–20; Apd 2, 38; Apd 16, 30–33; Apd 22, 16; Rom 6, 1–6; Gal 3, 27; Kol 2, 12–13)