Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

17. Dvasinės dovanos ir tarnavimas 2010-05-12 — 18:04

Visais laikais savo Bažnyčios narius Dievas apdovanojo dvasinėmis dovanomis, kad kiekvienas narys su meile jas naudotų vardan bendros Bažnyčios ir žmonijos gerovės. Dovanos, kurios duodamos per Šventosios Dvasios tarpininkavimą ir dalijamos kiekvienam nariui Jos nuožiūra, suteikia visus sugebėjimus ir tarnystes, kurių reikia bažnyčiai, kad ji galėtų atlikti Dievo jai pavestas funkcijas. Šios dovanos, anot Rašto, apima tokius tarnavimus, kaip tikėjimo, gydymo, pranašystės, skelbimo, mokymo, administravimo, sutaikymo, užuojautos ir pasiaukojančio tarnavimo bei dosnumo teikiant pagalbą ir padrąsinant žmones. Kai kurie nariai yra Dievo pašaukti ir Dvasios apdovanoti atlikti bažnyčioje pripažintas pastoriaus, evangelisto ir mokymo tarnystes, ypač reikalingas paruošti narius tarnavimui, auginti bažnyčią iki dvasinės brandos bei skatinti tikėjimo ir Dievo pažinimo vienybę. Kai nariai naudoja dvasines dovanas kaip ištikimi Dievo malonių prievaizdai, bažnyčia yra apsaugota nuo naikinančios klaidingų doktrinų įtakos, auga Dievo auginimu ir tvirtėja tikėjime bei meilėje. (Apd 6, 1–7; Rom 12, 4–8; 1 Kor 12, 7–11.27–28; Ef 4, 8.11–16; 1Tim 3, 1–13; 1 Pt 4, 10–11)

pasidalink

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!