18. Pranašystės dovana

Biblija liudija, kad viena iš Šventosios Dvasios dovanų yra pranašystės dovana. Ši dovana yra išskirtinis likučio bažnyčios ženklas ir mes tikime, kad ji pasireiškė Elenos Vait tarnavime. Jos raštai kalba su pranašišku autoritetu ir bažnyčiai suteikia paguodą, vadovavimą, nurodymus ir pataisymus. Jie taip pat pabrėžia, kad Biblija yra tas matas, kuriuo turi būti ištiriami visi mokymai ir patyrimai. (Sk 12, 6; 2 Met 20, 20; Am 3, 7; Jl 3, 1–2; Apd 2, 14–21; 2 Tim 3, 16–17; Hbr 1, 1–3; Apr 12, 17; Apr 19, 10; Apr 22, 8–9)