19. Dievo įstatymas

Didieji Dievo Įstatymo principai yra įamžinti Dešimtyje įsakymų ir patvirtinti Jėzaus gyvenimu. Jie išreiškia Dievo meilę, valią ir tikslą, susijusius su žmonių elgesiu ir santykiais ir yra privalomi žmonėms visais laikais. Šie įsakymai yra Dievo Sandoros su savo tauta pagrindas ir matas Dievo teisme. Per Šventosios Dvasios tarpininkavimą jie parodo nuodėmę ir sukelia poreikį ieškoti Gelbėtojo. Išganymas yra tik per malonę ir neateina iš darbų, o jo vaisius yra paklusnumas įsakymams. Toks paklusnumas išugdo krikščionišką charakterį ir veda į bendrą gerovę. Jis yra mūsų meilės Viešpačiui ir rūpesčio aplinkiniais žmonėmis įrodymas. Paklusnumas, kylantis iš tikėjimo, parodo Kristaus galią keisti gyvenimus ir tai savo ruožtu sustiprina krikščionių liudijimą. (Iš 20, 1–17; Įst 28, 1–14; Ps 19, 8–15; Ps 40, 8–9; Mt 5, 17–20; Mt 22, 36–40; Jn 14, 15; Jn 15, 7–10; Rom 8, 3–4; Ef 2, 8–10; Hbr 8, 8–10; 1 Jn 2, 3; 1 Jn 5, 3; Apr 12, 17; Apr 14, 12)