2. Trejybė

Mes tikime 2010-05-12

Yra vienas Dievas: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, trijų amžinų Asmenų vienybė. Dievas yra nemirtingas, visagalis, visažinis, esantis virš visko ir visur. Jis yra beribis ir žmogiškai nesuvokiamas, tačiau žinomas per savo apsireiškimą. Dievas, kuris yra meilė, yra amžinai vertas visos kūrinijos garbinimo, šlovinimo ir tarnavimo. (Pr 1, 26; Įst 6, 4; Iz 6, 8; Mt 28, 19; Jn 3, 16; 2 Kor 1, 21–22; 2 Kor 13, 13; Ef 4, 4–6; 1 Pt 1, 2)