21. Prievaizdavimas

Mes esame Dievo prievaizdai, kuriems yra patikėtas laikas ir galimybės, gebėjimai ir turtas bei žemės ir jos išteklių palaiminimai. Mes atsakingi prieš Jį už jų tinkamą naudojimą. Mes pripažįstame Dievo nuosavybės teises savo ištikimu tarnavimu Jam ir žmonėms bei sugrąžindami dešimtinę ir aukodami aukas, skirtas Jo Evangelijos skelbimui ir Jo bažnyčios augimui bei rėmimui. Prievaizdavimas yra Dievo suteikta privilegija, padedanti mums augti meilėje ir laimėti pergalę prieš savanaudiškumą ir gobšumą. Prievaizdai džiaugiasi palaimomis, kurios, kaip jų ištikimybės rezultatas, ateina į kitų gyvenimus. (Pr 1, 26–28; Pr 2, 15; 1 Metr 29, 14; Ag 1, 3–11; Mal 3, 8–12; Mt 23, 23; Rom 15, 26–27; 1 Kor 9, 9–14; 2 Kor 8, 1–15; 2 Kor 9, 7)