25. Antrasis atėjimas

Kristaus antrasis atėjimas yra bažnyčios palaimintoji viltis, didinga Evangelijos kulminacija. Išgelbėtojo atėjimas bus akivaizdus, asmeniškas, matomas ir pasaulinio masto. Jam sugrįžus, bus prikelti teisieji mirusieji ir, kartu su gyvaisiais Dievo vaikais, bus pašlovinti ir paimti į dangų, o neteisieji mirs. Daugumos paranašysčių išsipildymas ir esamo pasaulio būsena rodo, kad Kristaus atėjimas jau arti. Šio įvykio laikas nėra atskleistas, todėl mes esame raginami būti visada pasiruošę. (Mt 24; Mk 13; Lk 21; Jn 14, 1–3; Apd 1, 9–11; 1 Kor 15, 51–54; 1 Tes 4, 13–18; 1 Tes 5, 1–6; 2 Tes 1, 7–10; 2 Tes 2, 8; 2 Tim 3, 1–5; Tit 2, 13; Hbr 9, 28; Apr 1, 7; Apr 14, 14–20; Apr 19, 11–21)