26. Mirtis ir prisikėlimas

Atpildas už nuodėmę yra mirtis. Tačiau Dievas, kuris vienintelis yra nemirtingas, suteiks amžinąjį gyvenimą savo atpirktiesiems. Iki tos dienos mirtis yra nesąmoninga visų žmonių būsena. Kai Kristus, kuris yra mūsų gyvenimas, ateis, prikelti teisieji ir gyvenantys teisieji bus pašlovinti ir pakylėti pasitikti savo Viešpaties. Antrasis prisikėlimas, neteisiųjų prisikėlimas, įvyks po tūkstančio metų. (Job 19, 25–27; Ps 146, 3–4; Mok 9, 5–6.10; Dan12, 2.13; Iz 25, 8; Jn 5, 28–29; Jn 11, 11–14; Rom 6, 23; 1 Kor 15, 51–54; Kol 3, 4; 1Tes 4, 13–17; 1 Tim 6, 15–16; Apr 20, 1–10)