27. Tūkstantmetis ir nuodėmės sunaikinimas

Tūkstantmetis yra tūkstančio metų Kristaus ir Jo šventųjų viešpatavimas danguje, kuris įvyks tarp pirmojo ir antrojo prisikėlimų. Per šį laiką bus teisiami mirusieji nedorėliai; žemė liks visiškai apleista, nebebus jokio gyvo žmogaus, tačiau užimta šėtono ir jo angelų. Tūkstantmečiui baigiantis iš dangaus į žemę nusileis Kristus su savo šventaisiais ir Šventuoju miestu. Tada bus prikelti neteisūs mirusieji ir jie su šėtonu ir jo angelais apsups miestą, tačiau ugnis iš Dievo juos sunaikins ir apvalys Žemę. Taip visata bus amžiams išlaisvinta iš nuodėmės ir nusidėjėlių. (Jer 4, 23–26; Ez 28, 18–19; Mal 3,19; 1 Kor 6, 2–3; Apr 20; Apr 21, 1–5)