28. Naujoji žemė

Naujojoje Žemėje, kurioje gyvens teisumas, Dievas parūpins amžinus namus atpirktiesiems ir tobulą aplinką amžinajam gyvenimui, meilei, džiaugsmui ir augimui Jo Artume. Joje pats Dievas gyvens su savo žmonėmis ir daugiau nebus nei kančios, nei mirties. Didžioji kova bus pasibaigusi ir nuodėmės daugiau nebebus. Visa, kas gyva ir kas ne, skelbs, kad Dievas yra meilė; ir Jis valdys per amžius. Amen. (Iz 35; 65, 17–25; Mt 5, 5; 2 Pt 3, 13; Apr 11, 15; Apr 21, 1–7; Apr  22, 1–5)