4. Sūnus

Dievas, amžinasis Sūnus, tapo įsikūnijusiu Jėzumi Kristumi. Per Jį buvo viskas sukurta, atskleistas Dievo charakteris, įgyvendintas žmonijos išgelbėjimas ir teisiamas pasaulis. Amžinai tikrasis Dievas, Jis taip pat tapo tikruoju žmogumi, Jėzumi Kristumi. Jis buvo pradėtas Šventosios Dvasios ir gimė iš mergelės Marijos. Jis gyveno bei patyrė gundymus kaip žmogus, tačiau tobulai atskleidė Dievo teisumą ir meilę. Savo stebuklais Jis parodė Dievo galią ir buvo pripažintas Dievo pažadėtuoju Mesiju. Jis kentėjo ir savanoriškai mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes ir vietoje mūsų, buvo prikeltas iš numirusių ir užžengė į dangų mūsų labui tarpininkauti dangiškojoje šventykloje. Jis vėl sugrįš šlovėje galutinai išgelbėti savo žmones ir viską naujai atkurti. (Iz 53, 4–6; Dan 9, 25–27; Lk 1, 35; Jn 1, 1–3.14; Jn 5, 22; Jn 10, 30; Jn 14, 1–3.9.13; Rom 6, 23; 1 Kor 15, 3–4; 2 Kor 3, 18; 2 Kor 5, 17–19; Fil 2, 5–11; Kol 1, 15–19; Hbr 2, 9–18; Hbr 8, 1–2)