5. Šventoji Dvasia

Dievas, amžinoji Dvasia, kartu su Tėvu ir Sūnumi veikė kūrime, įsikūnijime ir atpirkime. Ji yra toks pat asmuo kaip Tėvas ir Sūnus. Ji įkvėpė Biblijos rašytojus. Ji pripildė Kristaus gyvenimą jėga. Ji kviečia ir įtikina žmones; ir tuos, kurie atsiliepia, Ji atnaujina ir keičia pagal Dievo panašumą. Atsiųsta Tėvo ir Sūnaus visada būti su Jo vaikais, Ji apdovanoja dvasinėmis dovanomis Bažnyčią, įgalina ją liudyti Kristų ir, harmonijoje su Biblija, veda ją į tiesos pilnatvę. (Pr 1, 1–2; 2 Sam 23, 2; Ps 51, 12; Iz 61, 1; Lk 1, 35; Lk 4, 18; Jn 14, 16–18.26; Jn 15, 26; Jn 16, 7–13; Apd 1, 8; Apd 5, 3; Apd 10, 38; Rom 5, 5; 1 Kor 12, 7–11; 2 Kor 3, 18; 2 Pt 1, 21)