6. Pasaulio sukūrimas

Dievas Biblijoje apreiškė savo kūrybinės veiklos autentišką ir istorinį pasakojimą. Jis sukūrė visatą ir per dabartines šešias kūrybos dienas Viešpats padarė „dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose“ ir ilsėjosi septintąją dieną. Taigi Jis įsteigė sabatą kaip amžiną Jo kūrimo darbo atminimą, atliktą ir užbaigtą per šešias tiesiogines dienas, kurios kartu su sabata sudaro tą patį laiko vienetą, kurį mes šiandien vadiname savaite. Pirmieji žmonės, vyras ir moteris, buvo sukurti pagal Dievo paveikslą, kaip kūrimo darbo vainikavimas, kuriems buvo patikėta valdyti pasaulį bei pavesta atsakingai rūpintis juo. Kai pasaulis buvo baigtas kurti, buvo „labai gera“ ir tai skelbė Dievo šlovę. (Pr 1; Pr 2; Pr 5; Pr 11; Iš 20, 8–11; Ps 19, 2–7; Ps 33, 6.9; Ps 104; Iz 45, 12; Apd 17, 24; Kol 1, 16; Hbr 1, 2; Hbr 11, 3; Apr 10, 6; Apr 14, 7)