8. Didžioji kova

Visa žmonija dabar yra įtraukta į didžiąją kovą tarp Kristaus ir šėtono dėl Dievo charakterio, Jo Įstatymo ir Jo valdymo principų visatoje. Šis konfliktas prasidėjo danguje, kai vienas iš kūrinių, apdovanotas pasirinkimo laisve, save išaukštinęs tapo šėtonu, Dievo priešininku, ir paskatino maištauti dalį angelų. Kai sugundė Adomą ir Ievą nusidėti, jis pasėjo maišto dvasią šiame pasaulyje. Ši žmogiška nuodėmė iškreipė Dievo paveikslą žmonijoje, sudarkydama sukurtą pasaulį, o tai galiausiai privedė prie pasaulinio tvano, apie kurį parašyta istoriniame pasakojime Pr 1–11. Šis pasaulis, stebimas visos kūrinijos, tapo visuotino konflikto arena, kurioje meilės Dievas galiausiai bus išteisintas. Pagelbėdamas savo žmonėms šioje kovoje, Kristus siunčia Šventąją Dvasią ir ištikimus angelus, kurie veda, apsaugo ir sustiprina juos išgelbėjimo kelyje. (Pr 3, 6–8; Job 1, 6–12; Iz 14, 12–14; Ez 28, 12–18; Rom 1, 19–32; Rom 3, 4; Rom 5, 12–21; Rom 8, 19–22; 1 Kor 4, 9; Hbr 1, 14; 1 Pt 5, 8; 2 Pt 3, 6; Apr 12, 4–9)