Adventistų Trans-europinės divizijos suvažiavimas

Šiais metais Lapkričio 13-19 dienomis Juodkalnijoje vyko Septintosios Dienos adventistų Trans-europinės divizijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo trans-europinio kontingento šalių atstovai. Iš Lietuvos atvyko Adventistų Konferencijos prezidentas Valius Eičinas bei Baltijos Unijos konferencijos eilinių narių atstovė Eglė Miliūnienė. Suvažiavimo tema: Ugdymas ir išsaugojimas. Pirmąsias dvi dienas buvo aptariama bažnyčios augimas ir bažnyčios narių praradimas bei išklausytos ataskaitos, vyko diskusijos. Likusias dienas toliau buvo klausomos ataskaitos, dvasinės programos, maldos, giesmės.

Aktyviai dalyvavome norėdami pagerinti bažnyčios maldos gyvenimą, stengėmės įsigilinti į bažnyčios veiklą ir suprasti jos poreikius. Buvo malonu susipažinti su kitų šalių atstovais, aptarti įvairius klausimus.


Dėkojame Dievui už šią galimybę ir patirtį, šiame gausiame suvažiavime.