Adventistų bažnyčios prezidentas Ted Wilson: Ženkime pirmyn! (video)

Kai Tedas Wilson buvo išrinktas naujuoju Septintos dienos adventistų bažnyčios prezidentu, jis pasakė jaudinantį pamokslą, sutelkdamas dėmesį į Kristų ir pabrėždamas Evangelijos skelbimą. Pamokslo pavadinimas – „Ženkime pirmyn“. Kiekvienas bažnyčios narys buvo padrąsintas atlikti savo vaidmenį, kad būtų skelbiama Jėzaus Kristaus Evagelija ir Jo greitas sugrįžimas pasauliui, kuriame sparčiai vykdomos pranašystės, parodančios artėjančius paskutiniuosius laikus.
Dėkojame Generalinei konferencijai, kad buvo leista pasinaudoti filmuota medžiaga.