Adventistų žiniai Mažeikiuose šimtas metų

Mūsų naujienos 2022-12-09

Biblijoje aprašyta vieno aukšto rango pareigūno įtikėjimo istorija. Keliaudamas į Jeruzalę jis skaitė pranašo Izaijo pranašystę ir siekė suprasti apie ką pranašas pranašavo. Tuo metu prie jo vežimo prisiartino krikščionis. Tarp jų užsimezgė pokalbis. Tuomet, kai jis išgirdo pranašystės išaiškinimą ir sužinojęs, jog Jėzus išpildė pranašystes, įtikėjęs paklausė: „…kas gi kliudo man pasikrikštyti?” (Apd 8:36). 

Šiandieną Septintosios dienos adventistai skelbia tą pačią žinią apie Jėzų, kurią skelbė pirmojo amžiaus liudytojai matę Jį, bendravę su Juo ir priėmę Jo mokymą. 

1921 m. Mažeikių mieste buvo pakrikštytas pirmasis adventistų žinią priėmęs miesto gyventojas. Žinia Mažeikių mieste plito ir narių daugėjo. Iki pasaulinio karo jau buvo susidariusi bendruomenė. Nors vėliau bendruomenė sunyko, tačiau tikinčiųjų grupelė vėl išaugo ir 1991 metais įregistruota Mažeikių bendruomenė. Nuo pirmo krikšto Mažeikiuose praėjus 100 metų Mažeikių maldos namuose organizuota jubiliejinė šventė, palikusi įspūdį susirinkusiųjų širdyse. 

Danutė: “Pastorius priminė neįtikėtiną adventizmo istoriją ir pirmuosius skelbėjus, kurie degė troškimu paskelbti gerąją naujieną miesto gyventojams.” 

Pastorius Danielius paklaustas kokie įspūdžiai pasiliko po susitikimo, pakylėtas atsakė: “Geriau ir būti negali. Po visų karantinų pagaliau vėl gausiai susirinkus žmonėms buvo jaučiamas geranoriškumas, matėsi, kad žmonės nori bendrauti.” 

Paklausus mažiausios šventės dalyvės Emilijos apie įspūdžius pasilikusius po susitikimo, ji atsakė: “Man patiko praleisti laiką su drauge. Patiko giedoti ir matyti visus vieningus.”

Kiekvienas iš mūsų jaučiame reikmę atgauti jėgas ir išgirsti padrąsinančius žodžius. Pasaulyje, kuriame yra daug nesantaikos, vyrauja abejingumas ir šaltumas, legvai pasijauti vienišu ir atstumtu. Tačiau įtikėjus, tavo gyvenimas pasikeičia, o susitikimai su bendrą viltį puoselėjančiais žmonėmis, teikia džiaugsmą. 

Prieš šimtą metų nebuvo nei interneto, nei palydovų, tačiau tai nebuvo kliūtis Evangelijos žinios plitimui. Žmonės, negirdėję Biblijos mokymo, matydami kaip gyvena misionieriai, stebėjosi, kodėl jie atkeliavę į svetimą šalį sutinka geriau kęsti vargus, negu nutilti ir gyventi “kaip visi”. 

Bažnyčia turi turtingą istoriją. Pasišventę misionieriai matė prasmę aukotis skelbiant Biblijos žinią žmonėms. Kiekvienas žmogus yra svarbus Dievui. Už žmogaus išgelbėjimą Jėzus paaukojo Savo gyvybę. Žinią apie Dievą, Jo charakterį, Jo meilę turi išgirsti kiekvienas. 

Adventistų bažnyčia nėra eilinė krikščioniška denominacija. Ji patraukė daugelio žmonių dėmesį išskirtine žinia ir puoselėjamu gyvenimo būdu. Mes jaučiame paraginimą skelbti Evangeliją ir norėtume matyti laimingus žmonių veidus kiekviename Lietuvos mieste. 

Šventės momentus žr. youtube kanale.

YouTube player

Pastorius Valius
2022.12.04