AMŽINASIS DIEVO ŽODIS

Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, bet Dievo žodis tveria amžinai. (Izaijo pranašystė 40, 8)

Devynioliktame amžiuje kai kurie istorikai tvirtino, kad senovės Babilono miestą pastatė karalienė Semiramidė. Ta­čiau Šventajame Rašte Babilono karalius Nebukadnecaras gyrėsi: „Argi ne šaunus tas Babilonas, kurį pasistačiau didele galybe kaip karališką buveinę savo didenybės garbei?“ (Danieliaus pranašystė 4, 27).

1899 metais Robertas Koldvėjus (Robert Koldewey) pradėjo senuose Babilono griuvėsiuose kasinėjimus. Jis atidengė dešimtis tūkstančių krosnyje degtų plytų – visos jos buvo su karaliaus Nebukadnecaro atspaudu ir visos buvo paimtos iš miesto šventyklos sienų! Tarp radinių atsidūrė ir pleišto formos plokštė su surašytais Nebukadnecaro pasiekimais. Toje plokštėje buvo iškalti Nebukadnecaro žodžiai: „O Babilonai! Mano akių palaima! Mano karalystės pasididžiavime! Gyvuoki amžinai!“

Rytų Indijoje rastame įraše, kuris dabar yra Londone, šeši posmeliai babiloniečių kalba skirti didžiulių Nebukadne­caro statybinių projektų apibūdinimui. Taigi kastuvas vėlgi patvirtino Dievo Žodžio tikslumą.

Kitas dalykas, pakurstęs kritikus, buvo tai, kad niekur nerastas Belšacaro, kaip Babilono valdovo, vardas. Nors Šventajame Rašte šis senovės karalius minimas, nesama pasaulietinių įrašų, kurie paliudytų apie jo valdymą. Tačiau jeigu šiandien apsilankytumėte Britų muziejuje, pamatytumėte cilindrą, liudijantį, kad Belšacaras kartu su kitu karaliumi valdė Babiloną – kaip ir pasakyta Biblijoje.

Kai kurios stulbinančios pranašystės Šventojo Rašto pasakojimą daro dar labiau tikėtiną. Viena iš įsimintiniausių yra Izaijo pranašystė apie Persijos karalių Kyrą ir jo išpuolius prieš galingąjį Babilono miestą. Žmogaus, kuris vedė armijas prieš Babiloną, vardas buvo išpranašautas 150 metų iki jo gimimo. Izaijas rašė: „Taip kalba VIEŠPATS Kyrui, Savo pateptajam, kurį Jis paėmė už dešinės rankos, kad pajungtų jam tautas ir nuginkluotų karalius, kad atvertų jam duris ir vartai būtų atsklęsti“ (Izaijo pranašystė 45, 1). Šios pranašystės tiksliai išsipildė. Kyras nukreipė Eufrato upę kita linkme. Paskui jis nuvedė savo karius per išdžiūvusią upės vagą, kuri ėjo ir per Babiloną. Kaip buvo pranašauta, miesto vartus jis rado atidarytus.

Ar Biblijos pranašystės išsipildė? Taip, iš tiesų! Britų muziejaus Persijos salėje stovi Babilono griuvėsiuose rastas Kyro cilindras. Ant šio molinio cilindro užrašytas Kyro pasakojimas apie tai, kaip jis užkariavo senovės miestą. Akmenys iš tikrųjų šaukia.

Mes galime pasitikėti Dievo Knyga. Per šimtus metų ji atlaikė laiko išbandymą. Kitos tokios knygos pasaulyje nėra. Ji peržengia laiką ir kultūras. Skirkite laiko šiam įkvepiančiam šedevrui studijuoti. Tegul per Šventojo Rašto puslapius jums kalba Dievo balsas. Te Šventoji Dvasia, kuri įkvėpė Dievo Žodį, įkvėps ir jus, kai jį skaitysite.

Markas Finlis