Apsimetinėjimo atsisakymas

II dalis

Liūdna, bet reikalai negerėja. Pati populiariausia religija šiandien yra „formalumo religija“. Pernelyg daug krikščionių tenkinasi „maldingumo forma“ be tikrojo maldingumo jėgos (2 Timo­ tiejui 3, 5). Jų pašaukimas tapo tik pretenzingumu; jie apsimetinėja tuo, kuo iš tiesų nėra.

Kalbėdama aš dažnai klausiu tikinčiųjų: „Kas būtų, jei šiandien visai Bažnyčiai būtų parodytas filmas apie jūsų praėjusios savaitės asmeninius užsiėmimus? Ką mes pamatytume, kaip jūs gyvenote, kaip kalbėjotės su šeimos nariais, bendradarbiais, ko klausėtės važiuodami automobiliu, ko ieškojote internete, ką galvojote apie jus supančius žmones? Kaip jaustumėtės, jei mes visi pamatytume tokį filmą?“

Žinoma, svarbiausia ne tai, ką mato mūsų Bažnyčios nariai, o tai, ką mato Dievas! Šventasis Raštas mums sako: „Dievas ne taip mato kaip žmogus; žmogus mato, kas akimis matoma, o Viešpats žiūri į širdį.“ (1 Samuelio 16, 7) Dievui rūpi mūsų širdys. Kas vyksta mūsų mintyse? Kuo mes mėgaujamės, kai niekas ne- mato? Kokie mūsų minčių ir veiksmų motyvai? Ar mes iš tiesų Jo siekiame, ar tik mėginame išlaikyti padorią reputaciją?

Dievas nepripažįsta apsimetėlių. Apsimetinėjimas arba veid­mainystė neleidžia išlieti Jo Dvasios ir palaimų. Pranašystės dvasia mums sako: „Bažnyčia labiausiai turi bijoti ne atvirų priešininkų, netikinčiųjų ar piktžodžiautojų, bet nepastovių Kristaus išpažinėjų. Šitie slopina Izraelio Dievo palaiminimą ir silpnina Jo žmones.“

„Gyvenime tų, kurie turi tokią šventą ir iškilmingą žinią, negali būti jokių apsimetinėjimų. Pasaulis stebi septintosios dienos adventistus, nes kai ką žino apie jų tikėjimą ir aukštą matą; ir kai pamato, kad jie negyvena taip, kaip skelbiasi, žvelgia į juos su panieka.“ Ar mūsų pašaukimas tapo paprasčiausiu apsimetinėjimu? Nors kartais mes galime apgauti save ir dažniausiai apgauti kitus, neužmirškime, kad Dievo niekada neapgausime. Jei tikrai norime sulaukti atsako į maldas ir naudingai tarnauti – ką jau kalbėti apie pasiruošimą susitikimui su Jėzumi, – mūsų apsimestinė krikščionybė turi baigtis!

Melody Mason