APSTULBINTI DIEVO MEILĖS

Pagarbią baimę kelia Savo šventovėje Dievas, Izraelio Dievas; Jis teikia galybę ir jėgą tautai. (Psalmynas 68, 36)

Vieną dieną vaikštinėdamas judriomis Niujorko gatvėmis, Dveitas L. Mudis (Dwight L. Moody) užmezgė nuostabų pokalbį su Dievu. Jis paprašė Dievo pripildyti jį Šventosios Dvasios.

Mudžiui buvo sunku rasti žodžių apibūdinti tam, kas nutiko paskui. Tačiau štai ką jis parašė: „Galiu pasakyti tik tiek, kad man apsireiškė Pats Dievas, ir aš patyriau tokią Jo meilę, kad paprašiau Jo neatitraukti Savosios rankos“.

Mudį apstulbino ši kokybė, šis Dievo meilės išgyvenimas. Jis atrado didžiulę jėgą. Grįžęs į darbą, jis sakė tuos pačius pamokslus, kaip ir visada, tačiau buvo skirtumas. Dabar „atsivertė šimtai“.

Mudis rašė: „Aš nesutikčiau grįžti ten, kur buvau iki to palaimintojo patyrimo, net jeigu jūs man atiduotumėte visą pasaulį“.

Dievas trokšta padaryti dėl mūsų daug daugiau, nei galime įsivaizduoti. Dažnai mes neišnaudojame savo privi­legijų. Užuot puotavę prie Jo meilės stalo, mes rankiojame dvasinio peno trupinius. Psalmistas taikliai pasakė: „Tu atveri Savo ranką ir patenkini kiekvienos gyvos būtybės troškimą“ (Psalmynas 145, 16). Dievo ranka atvira. Jis siūlo neįsivaizduojamus dvasinius palaiminimus. Jis trokšta, kad mes būtume kupini Jo meilės, Jo Šventosios Dvasios, Jo jėgos. Kai ieškome Jo iš visos širdies, Jis gausiai išlies ant mūsų Savosios Dvasios. „Jei tad jūs, būdami nelabi, mo­kate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo“ (Evangelija pagal Luką 11, 13).

Šventoji Dvasia yra asmeninis Kristaus Artumas, suteikiantis sielai energijos. Šventoji Dvasia yra trečiasis Trejybės Asmuo, kuris atneša į mūsų gyvenimus gyvybės teikiančios jėgos. Ji yra asmeninis mūsų Viešpaties atstovas, gaivinan­tis mūsų krikščioniškąją patirtį. Šventoji Dvasia apkaltina mus dėl nuodėmių, apreiškia Dievo tiesą ir veda į tarnystę.

Ieškokite Jos Artumo šiandien ir, kaip Dveitas L. Mudis, išgyvenkite Jos Artumo pilnatvę. Pasitenkinkite tik tada, kai Šventoji Dvasia užpildys jūsų gyvenimą. Prašykite šito Dievo. Prašykite per tikėjimą šios dovanos ir atverkite širdį, kad ją priimtumėte.

Markas Finlis