Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

APVALYMAS DVASIA 0 2019-11-16 — 00:37

Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius,­ Tiesos Dvasią, kurios pasau­lis neįstengia priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra pas jus ir bus jumyse (Jn 14, 16–17).

Nauja širdis nebūtinai reiškia apvalytą širdį, naujas protas nebūtinai reiškia apvalytą protą. Štai todėl būtinas nuolatinis Šven­tosios Dvasios veikimas. Šventoji Dvasia gali mus įtikinti dėl nuodė­mės, atvesti prie atsivertimo ir naujo gimimo, tačiau tai tėra tik pradžia ir tuo Jos tarnystė dar nesibaigia. Knygoje „Kelias pas Kris­tų“ (25 p.) sakoma, kad naujos širdies įgijimas tai tik kelio į naują gyvenimą pradžia. Atsivertimas tėra pradžia. Tuo išgelbėjimas neapsiriboja.

Atgimimas, kurį atlieka Šventoji Dvasia, paruošia jį patyrusius tolimesniam Dvasios darbui, t. y. yra krikščionies apvalymui. Ką reiškia būti apvalytam Šventąja Dvasia? Jėzus sakė, kad Jis paprašys Tėvą ir mums bus atsiųstas kitas Globėjas, kuris liks su mumis amžinai. Jėzus kalbėjo apie tiesos Dvasią, kuri bus su mumis ir mumyse. Naujasis Testamentas atskleidžia tiesą apie realųjį gyvojo Dievo buvimą, kurio dėka krikščionis įgauna keičiančią, pergalingą jėgą. Mes galime gauti naują širdį. Jei mes išpažinsime savo nuodėmes, Dievas mums atleis ir apvalys nuo visų nedorybių (1 Jn 1, 9). Ką tai reiškia? Ar tai reiškia, kad yra ištrinami dangaus knygose padaryti įrašai? Ne. Šiais žodžiais kalbama apie apvalymą, kurį at­lieka Šventoji Dvasia.

Atkreipkime dėmesį į Laiško efeziečiams (3, 16–19) žodžius: „Kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės Jo Dvasios galia sutvirtinti jumyse vidinį žmogų, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę.“ „Nuodėmei buvo galima pasipriešinti ir ją nugalėti tik galingai veikiant trečiajam Trejybės Asmeniui […]. Tai Dvasia daro veiksminga visa tai, ką atliko pasaulio Atpirkėjas. Per Dvasią tikintysis tampa dieviškos prigimties dalininkas. Kristus atsiuntė savo Dvasią kaip dievišką jėgą, kad būtų įveiktas visas paveldėtas ir įgytas polinkis į blogį“ (Su meile iš Dangaus, 624 p.). Per apvalymą, kurį atlieka Šventoji Dvasia, mes galime tapti nugalėtojais.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!