Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

APVALYTI, KAD DALYVAUTUMĖTE VAKARIENĖJE 0 2019-07-03 — 00:46

Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus. Ir jūs esate švarūs, deja, ne visi“ (Jn 13, 10).

Jis prieina prie Simono Petro. Šis Jam sako: ‘Viešpatie, nejau Tu mazgosi man kojas?‘ Jėzus jam atsakė: ‘Tu dabar nesupranti, ką Aš darau, bet vėliau suprasi.‘ Petras atsiliepė: ‘Tu nemazgosi man kojų per amžius!‘ Jėzus jam sako: ‘Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su Manimi‘ (Jn 13, 6–8). Petrui buvo sunku leisti, kad kas nors jam plautų kojas. Kodėl? Kaip jums atrodo, kodėl jam buvo sunku? Ar ne todėl, kad anot Petro, Jėzus kaip Dievo Sūnus buvo per daug didingas, kad taip nusižemintų? O gal jis jautėsi kaltas, kad šito anksčiau nepadarė pats? Pagal tradiciją, namuose kojas plauti turėjo tarnas, o jei tarno nebūdavo, kas nors turėdavo savanoriškai atlikti šią pareigą. Bet ar galėjo būti tarp savanorių žmonių, kurie ginčijosi ir barėsi, kuris iš jų viršesnis?

Tuomet Jėzus pasakė: „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su Manimi.“ Tada Simonas Petras sušuko: „Viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas, ir galvą!“ Jėzus į tai atsakė: „Kas išsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visas švarus“ (Jn 13, 8–10). Petras jau buvo apvalytas apvalančia Jėzaus jėga. Viso žmogaus apvalymo simbolis yra krikštas, kur api­plaunama ir galva, ir rankos, ir kojos. Viešpaties Vakarienė yra apvalymo nuo nuodėmių ir ydų, kurios įvyksta krikščionio augimo proceso metu, simbolis. Kai Jėzų priimame kaip savo asmeninį Išgelbėtoją, Jo teisumo dėka Dievas į mus žiūri kaip į nenuodėmingus. Diena iš dienos pagal mūsų poreikius Jis mums siunčia teisinančią savo malonę.

Šis pavyzdys mums paaiškina, kad jei mes norime turėti dalį su Jėzumi, turime dalyvauti Viešpaties Vakarienėje. Jeigu Jis neplau­na mūsų kojų – mes neturime dalies su Juo.

Ankstyvojoje krikščioniškojoje bažnyčioje kojų plovimo aktas buvo vykdomas, tačiau ilgainiui daugelis nusprendė, jog tai nepa­togu ir greitai buvo liautasi. Deja, be kojų plovimo apvalymo simbolis yra netobulas. Tik nuplauti Kristaus Krauju ir Jo apvalyti mes galime dalyvauti duonos laužymo ir vyno priėmimo apeigoje, kuri simboli­zuoja bendravimą su Juo.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!