AR DAUGUMA VISADA TEISI?

Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda. (Evangelija pagal Matą 7, 13–14)

Savo veikimu Dievas gali nustebinti net pastorius. Kartais Jis pastato mus akis į akį su tiesa. Sukrečia mus. Priver­čia prabusti iš savo pasitenkinimo.

Rėjus Holmsas (Ray Holmes) pastoriavo 500 narių turinčioje aukštutinio Mičigano pusiasalio liuteronų bažnyčioje. Kartą jo žmona Širli paklausė jį apie septintąją dieną – sabatą. Tokiais atvejais jis pasijusdavo savo bendruomenėje nejaukiai, nepritariantis tiems, kurie manė, kad tam tikrus Biblijos mokymus reikia atnaujinti. Jis troško grįsti savo tikėjimą bibline tiesa, tačiau septintoji diena – sabata? Juk negali būti, kad tiek garsių mokslininkų klystų!

Pastorius Holmsas buvo ištikimas Šventajam Raštui. Jo požiūris buvo toks: „Jei taip sako Dievo Žodis, aš tikiu“. Jo tikėjimas rėmėsi tvirtomis Dievo Žodžio tiesomis. Tačiau šįsyk jis liko sukrėstas lig širdies gelmių. Jis buvo užaugęs sa­vo bendruomenėje, kurioje tradiciškai buvo švenčiama pirmoji savaitės diena – sekmadienis. Holmsas manė, kad, jeigu Kristus prisikėlė pirmąją dieną, tai tikroji biblinė sabata yra sekmadienis.

Priėmęs savo žmonos iššūkį, pastorius Holmsas išnaršė Bibliją, mėgindamas išsiaiškinti tiesą. Pagaliau ją supra­tęs, jis atsisakė savo, kaip liuteronų bendruomenės pastoriaus posto ir tapo sabatos šventėju. Pastoriui Holmsui tapo aišku, jog dauguma ne visada teisi.

Ką turėjo galvoje Jėzus, sakydamas: „nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį“? Kodėl Jis skelbė: „koks siauras kelias į gyvenimą“? Dievas tikrai nesistengia paslėpti nuo mūsų tiesos. Siauras kelias nėra siauras ta prasme, kad jį sunku surasti. Jis siauras ta prasme, kad juo sunku eiti. Daugelis negali atrasti tiesos, nes jie nenori ja vadovautis. Tiesos kaina – paklusnumas. Paklusnios širdys Dievo Žodyje atranda vis daugiau ir daugiau tiesos. Tai Dievo planas mums – augti krikščioniškame gyvenime. Kada jūs paskutinį kartą pasipriešinote kokiai nors biblinei tiesai, kuri pareikalavo permainų jūsų gyvenime?

Gal jūsų krikščioniškas gyvenimas sustingęs? Gal tiesa jums – iššūkis? Gal Dvasia jus reguliariai skatina kai ką pa­keisti savo gyvenime? Pastorius Rėjus Holmsas susidūrė akis į akį su tiesa. Ir jo atsakymas buvo: „Dieve, aš darysiu, kad ir ką man liepsi“. Argi jūs negalite atsakyti taip pat?

Markas Finlis