AR GIRDITE BALSUS?

Kas tik brangina tiesą, klauso Mano balso. (Evangelija pagal Joną 18, 37)

Pastorius Bobas Oltofas dirba psichologu Tauzend Oukse, Kalifornijoje. Bobas pasakojo nuostabią istoriją apie mo­terį, iš praeities atsinešusią gilius randus.

„Kartą į mano biurą atėjo depresijos prislėgta moteris. Kuo daugiau su ja kalbėjausi, tuo labiau man darėsi aišku, kaip giliai ji įklimpusi praeity. Truputį pasigilinęs į jos patirtį, pastačiau tris kėdes: ant vienos ji sėdėdavo, kai daly­davosi savo jausmais, ant kitos – kai žiūrėdavo tai, ką sakydavo sau, ant trečios – kai tikrindavo, ką apie tai kalba Dievo Žodis. Pasidalijusi savo jausmais, ji persėsdavo ant kėdės, ant kurios aptarinėjo neigiamą pokalbį su savimi.

Peržiūrėjęs visų neigiamų dalykų, kuriuos ji kalbėjo, vaizdo įrašus, aš paklausiau: „Iš kur tie įrašai?“ Ji sugebėjo įvardyti skirtingus žmones, tėvus, mokytojus bei draugus iš praeities, kurie buvo šių negatyvių idėjų šaltinis. Paskui ji atsisėdo ant paskutinės kėdės ir pažvelgė į tai, ką apie šiuos dalykus sako Dievo Žodis. „Ar jums Dievas taip kal­ba?“ – paklausiau aš, turėdamas galvoje jos neigiamą pokalbį su savimi. Mačiau, kaip jos akys mažumėlę nušvito jai atsakant: „Ne! Dievas taip nepasakytų. Jis pasakytų: „Aš tave myliu“.“

Kokius balsus jūs girdite? Gal tai negatyvūs balsai iš praeities, kaltės ir pasmerkimo, baimės ir abejonių balsai? Galite būti tikri, kad kiekvienas balsas, kuris jus žlugdo, nepalikdamas vilties, yra piktojo balsas.

Šėtonas palieka mus sužeistus bei sugniuždytus, palieka visas duris uždarytas, tačiau Jėzus mus gydo ir drąsina. Kalbėdamas mums, net su priekaištu, Jėzus visada atveria vilties duris. Jis sako: „Pagydysiu jų neištikimybę, mylėsiu juos visa širdimi“ (Ozėjo pranašystė 14, 5). Jėzaus meilė plūsta iš Jo širdies, kad išgydytų mūsų skaudulius. Jis yra Tas, kuris „gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas“ (Psalmynas 147, 3).

Klausykite Jo balso. Tai vilties, padrąsinimo ir džiaugsmo balsas, balsas, kuris mus pakelia. Tai mylinčio Gelbėtojo, kuris tikrai mumis rūpinasi, balsas. Jei atversite savo širdį, jau šiandien išgirsite Jo padrąsinančius žodžius. Jei tikrai įsiklausysite, išgirsite Jo vilties žodžius.

Markas Finlis