Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

AŠTUONI VADOVAUJANTYS PRINCIPAI 0 2019-08-24 — 00:31

Viešpats sako: „Mokysiu tave ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti; patarsiu tau, lydėdamas tave akimis“ (Ps 32, 8).

Jei norime sužinoti Dievo valią kiekvienu konkrečiu mūsų gyve­nimo atveju, pirmiausia mums būtina, padedant Dievo malonei, atsi­sakyti mūsų pačių valios padiktuotų sprendimų. Tai gali įvykti tik veikiant Dievo jėgai bei asmeniškai bendraujant su Juo.

Kita vertus, nedera vadovautis vien savo jausmais. Aišku, jaus­mų nereikia slopinti, nes Šventoji Dvasia dažnai veikia mūsų širdį ir Jos įtikinimas bei įtaka gali priklausyti jausmų sferai. Tačiau labai svarbu nedaryti sprendimų vien tik jausmų pagrindu (Atkreipkite dėmesį ne tik į aspektą, bet ištyrinėkite visapusiškai ir nuspręskite visų šiuo klausimu turimų duomenų analizės pagrindu).

Trečia, – ieškokite Dievo valios, apreikštos Jo Žodyje. Dievo Žodyje jūs nerasite konkrečios nuorodos, pavyzdžiui, į kokį miestą jums derėtų vykti. Tačiau egzistuoja principai, kuriais galima vado­vautis daugelyje situacijų. Mes vėl grįžtame prie teiginio, kad pagrin­dinis Dievo Žodžio tikslas yra tiek bendravimas su Dievu, tiek ir žinių įgijimas.

Ketvirta, – atkreipkite dėmesį į Dievo Apvaizdos sudarytas jūsų gyvenimo aplinkybes. Būkite jautrūs tam, kad matytumėte tai, kas jums naudinga, ir kas atvirkščiai, trukdo. Įvertinkite kelią, kuriuo Die­vas jus vedė anksčiau ir pamėginkite nustatyti, ar jūsų apsispren­dimas šiuo konkrečiu atveju nepakeis jūsų gyvenimo tėkmės.

Penkta, – savo apsisprendimą patikėkite Viešpačiui maldoje.

Ieškokite Jo vadovavimo klūpėdami ir bendraudami su Juo. Skirkite laiko tam, kad išgirstumėte Jo švelnų tylų balsą. Atskleiskite Viešpa­čiui savo problemą ir pasikliaukite Juo, kai Jis jūsų gyvenime vykdys savo planus.

Šešta, – pasitarkite su draugais krikščionimis. Dievobaimingi tėvai, mokytojai bei pastoriai savo gyvenimo patirties bei santykių su Dievu dėka gali duoti vertingų patarimų. Neleiskite kitiems spręsti už jus, bet prieš apsispręsdami išklausykite.

Septinta, – apsispręskite! Nebūkite neveiklūs ir neryžtingi! Pa­sakykite Viešpačiui maldoje, ką nutarėte ir atitinkamai veikite.

Aštuntasis vadovaujantis principas liepia: prašykite Dievo jus sustabdyti, jei eisite neteisingu keliu. Jei mes leisime, kad Viešpats mus vestų, Jis tai ir padarys. Jis žadėjo įvykdyti savo planus, kuriuos numatė dėl mūsų.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!