Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

ATĖJO LAIKAS APSISPRĘSTI 0 2019-06-05 — 00:24

Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave; padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi (Įst 30, 19).

Skelbiant Evangeliją galima išgirsti tokią frazę: „Privesti žmo­nes prie apsisprendimo.“ Šis posakis daug kartų vartojamas tuomet, kai kalbama apie žmonių apsisprendimą dėl kokios nors doktrinos, ypač dėl tiesos apie sabatą. Tačiau, kadangi mes kal­bame apie dvasinius dalykus, prieš priimant sprendimus, pirmiau­sia turi būti nuspręsta paklusti Jėzui. Jei toks pasiaukojimas jau yra atliktas, galima žmogų kviesti ir priimti kitus sprendimus. Jei žmogus nepasiryžo patikėti save Kristaus globai bei nepatyrė at­sivertimo, jis nėra pasirengęs priimti kitus sprendimus.

Dievo metodai paruošiant žmogų krikštui yra labai paprasti. Kaip Jis tai daro yra, aprašyta Evangelijoje pagal Joną (10, 1–5). Pirmiausia Jis apsireiškia savo avims. Avys Jį pažįsta. Jei avys Jį pažįsta, išmoko pažinti Jo balsą bei nusprendė Jį sekti, tai kiti sprendimai tokio sekimo proceso metu bus priimami natūraliu būdu. Pirmiausia, kad paskatintume žmones apsispręsti, mes turime padėti jiems pažinti Dievą bei išmokyti atskirti Jo balsą.

Pagrindinė visų dvasinių apsisprendimų veikiančioji jėga yra Šventoji Dvasia. Jos misija yra pakviesti kiekvieną žmogų priimti sprendimą tinkamu laiku bei efektyviausiu būdu.

Biblija aiškiai moko, kad mes turime vieną kartą apsispręsti ir kiekvieną dieną elgtis pagal tą apsisprendimą. 2-ajame laiške korintiečiams (6, 2) sakoma, kad dabar yra pats palankiausias laikas. Jozuė irgi tikino Izraelį apsispręsti: „Rinkitės šiandien, kam jūs norite tarnauti“ (Joz 24, 15). Atkreipkite dėmesį, Jozuė norėjo, kad jie pasirinktų kam tarnauti, bet ne ką daryti. Apsis­prendimas tarnauti Jėzui ir leisti Jam mus kontroliuoti turi būti kas­dieninis mūsų sprendimas.

Jei Šventoji Dvasia jus kviečia apsispręsti, nedelskite. Kuo toliau jūs atidėliosite, tuo sunkiau paskui bus apsispręsti. Knygo­je „Kelias pas Kristų“ sakoma, kad tūkstančiai žmonių, atidėlio­dami apsisprendimą tarnauti Kristui, puola į paklydimus, tai juos nuveda į jų pačių pražūtį. Tikriausiai kiekvieno žmogaus gyvenime ateina momentas, kai Šventoji Dvasia įtikinėja jo širdį apsispręsti. Kodėl gi neatsiliepus šiandien? Jei jūs stovite prieš apsispren­dimą, padarykite tai dabar.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!