ATSINAUJINIMAS PER ŠVENTĄJĄ DVASIĄ

Juk ir mes kitados buvome neprotingi, neklusnūs, paklydėliai, vergaujantys įvairiems įnoriams ir malonumams, stūmėme dienas blogybėje ir pavyde, buvome patys verti neapykantos ir vieni kitų nekentėme. Bet kai pasirodė mūsų Gelbėtojo gerumas ir meilė žmonėms (Tit 3, 3–4).

Argi įmanoma nesidžiaugti Dievo malone ir Dievo meile žmo­gui? „Jis išgelbėjo mus Šventosios Dvasios atgimdančiu ir atnauji­nančiu nuplovimu ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Gel­bėtoją Jėzų Kristų, kad, Jo malone nuteisinti, viltimi taptume amžino­jo gyvenimo paveldėtojais“ (Tit 3, 5–7). Šie žodžiai nuostabiai aprašo išgelbėjimo iš nuodėmės aktą, kuris vyksta kiekvieno tikin­čiojo širdyje. Jais apibūdinamas Šventosios Dvasios veikimas, atnaujinančioji Jos galia ir sugebėjimas pakeisti gyvenimą.  

Ar tai vyksta Jėzų priėmus vienintelį kartą? Ar išgelbėjimas tėra tik nuteisinimas, o gal dar reikia ir pašventinimo? Knygoje „Mano gyvenimas šiandien“ (313 p.), randame atsakymą: „Kada įvyksta sielos atsiverti­mas, dar nereiškia, kad tuo metu įvyksta ir jos išgelbėjimas. Jai dar teks iškęsti sunkų periodą. Jos laukia sunki kova. Jai dar būtinai teks ‘iškovoti gerą kovą […], išlaikyti tikėjimą‘ (2 Tim 4, 7). […] Ši kova vyksta be pertraukų ir tęsiasi visą gyvenimą.“ Nors sielos atnaujinimas yra milžiniškas Šventosios Dvasios atliekamas darbas, tačiau išgelbėjimas tuo nesibaigia. Šventosios Dvasios tarnystė visą krikščioniškąjį gyvenimą lygiai taip pat svarbi išgelbėjimui kaip ir atpirkimo darbas, kurį Kristus atliko ant kryžiaus. Visiškas išgelbėjimas – tai išgelbėjimas nuo praeities nuodėmių ir nuo darymo nuo­dėmių dabar. Biblija sako, kad galiausiai mes būsime išgel­bėti nuo pasaulio nuodėmių. Visa tai įvyksta per Kristų ir per tikėjimą. Kas gi atsitinka atsivertimo metu? Mes „turime būti atgimę iš dieviškos Dvasios. Tai nuskaidrins širdį ir atnaujins protą bei suteiks mums naują galimybę pažinti ir mylėti Dievą“ (Su meile iš Dangaus, 163 p.). Tai mus paruošia startui, kuris tėra krikščioniškojo gyvenimo pradžia. Kai Šventoji Dvasia atliks mumyse atvertimą ir turėsime tvirtą tikėjimą bei kasdien ieškosime Jėzaus, Ji padės mums nuolat gyventi su Jėzumi.

Morisas L.Vendenas

Parašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.