ATSIVERTIMAS VISKĄ PAKEIČIA!

Ir apsivilkę naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą. (Laiškas kolosiečiams 3, 10)

Viena dieną Peto, „Rubiais“ vadinamos gaujos nario, namuose pasirodė aukštas, raumeningas vaikinas, vardu Čakas. Petas buvo vienas, ir Čakas greitai paklausė: „Pasiruošęs?“

„Kam pasiruošęs?“

„Apiplėšti kepyklą“, – šypsodamasis atsakė Čakas.

Prieš kelias savaites jie planavo „išjudinti sąnarį“, vos tik Petas galės atsistoti ant savo nesveikos kojos. Vieno api­plėšimo metu jis buvo pašautas. Petas neryžtingai ėmė aiškinti.

„Čakai, prieš kelias dienas man kai kas nutiko.“

„Kas nutiko?“

„Aš buvau išgelbėtas.“

„Nuo ko išgelbėtas?“

„Aš priėmiau Kristų kaip savo Gelbėtoją.“ Petas papasakojo, kaip nuėjo į bažnyčią, buvo pakviestas išeitį į priekį, išpažino nuodėmes ir gavo atleidimą bei naują Dievo vaiko ramybę.

Čakas minutėlę žiūrėjo per langą, paskui atsigręžė į savo draugą. „Gerai, tai tu dabar išgelbėtas. Didelis čia daik­tas! Nagi, eime, apiplėšim tą kepyklą!“

„Tai tu dabar išgelbėtas. Didelis čia daiktas!“ Čako atsakymas visiškai teisingas daugelio žmonių atveju. Ką pakei­čia atsivertimas? Atsivertimas – didelis dalykas!

Tvirtinimas, kad esate atgimę iš aukšto, labai mažai turi ką bendra su tikru atsivertimu. Nuoširdus atsidavimas Kristui veda į autentišką krikščionybę, kuri viską radikaliai pakeičia. Nebelieka senų, blogų įpročių. Pasikeičia buvu­sios pažiūros. Atnaujinamas mąstymas.

Tikėjimu mes priimame tą tiesą, kad senasis žmogus buvo prikaltas prie kryžiaus kartu su Kristumi. Senasis žmo­gus mirė. Mes tikime, kad, kai prisikėlė Kristus, kartu su Juo atgijome ir mes. Per prisikėlusio Kristaus jėgą dabar mes gyvename naują gyvenimą. „O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigtį – amžinąjį gyvenimą“ (Laiškas romiečiams 6, 22).

Tikras atsivertimas iš tiesų viską pakeičia. Jei nėra pasikeitimų, vadinasi, nėra ir atsivertimo. Jei nėra pasikeitimų, mes galime sakyti, kad esame atgimę, tačiau tik apgaudinėsime save. Kristus siūlo daug daugiau negu paviršutiniš­ka mūsų senų įpročių bei elgesio modelių modifikacija; Jis siūlo visišką pasikeitimą. Ir Jis siūlo jums tai dabar pat.

Markas Finlis