AUTENTIŠKA KRIKŠČIONYBĖ TURI ĮTAKOS

Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų; mes regėjome Jo šlovę – šlovę Tėvo viengimio Sūnaus, pilno malonės ir tie­sos. (Evangelija pagal Joną 1, 14)

XX amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžioje Rumunijos kalėjime vienas prieš kitą sėdėjo du vyrai. Vienas buvo savi­mi pasitikintis, inteligentiškas, ryžtingas jaunas leitenantas, vardu Grecu. Jis buvo pasišventęs komunistas, įsitikinęs, jog stato geresnį pasaulį. Kitas buvo jaunas liuteronų pastorius, vardu Richardas Vurbrendas (Richard Wurmbrand). Jis buvo silpnas ir išblyškęs. Jo veidas buvo pajuodęs, kaip daug iškentusio žmogaus.

Grecu jau kelias dienas apklausinėjo pastorių. Paskui privertė raštu išpažinti savo tariamus nusikaltimus prieš valstybę. Pastorius Vurbrendas turėjo atlikti išpažintį, taigi jis prisipažino, kad belsdamas į kalėjimo sienas tam tikrą kodą skelbė gerąją naujieną apie Jėzų Kristų. Be to, Vurbrendas prisipažino: „Aš esu Kristaus, kuris suteikė mums meilės savo priešams, mokinys. Suprantu juos ir meldžiuosi už jų atsivertimą, kad jie taptų mano tikėjimo broliai.“

Po pusvalandžio Grecu grįžo, mojuodamas lazda. Jis buvo įpratęs mušti belaisvius. Paėmęs popieriaus lapą, Grecu pradėjo skaityti. Po kurio laiko jis padėjo lazdą į šoną. Pagaliau Grecu nukreipė į pastorių sunerimusį žvilgsnį ir pasakė: „Misteri Vurbrendai, kodėl jūs teigiate, kad mane mylite? Tai vienas iš jūsų krikščioniškų įsakymų, kurio niekas negali įvykdyti. Aš negalėčiau mylėti žmogaus, kuris uždarytų mane ilgiems metams į kalėjimą, marintų ma­ne badu ir muštų.“

Vurbrendas daugiau papasakojo apie tai, ką buvo matęs bei girdėjęs apie Jėzų. Leitenantas buvo nusprendęs visada likti ateistu, tačiau šiam kaliniui pasakojant apie savo patirtį, Dievas jam pasirodė toks realus. Grecu pamatė Kristų Richardo Vurbrendo gyvenime ir negalėjo atsispirti dieviškos meilės jėgai. Jis taip pat tapo tikinčiuoju.

Kalėdų laikotarpis liudija apie Dievą, kuris per Kristų gyveno žmogaus kūne. Dievas tapo žmogumi, kad mes galėtume bent akies krašteliu pamatyti, koks Jis yra iš tikrųjų. Dievas ne tik atsiuntė mums meilės laišką, kad papa­sakotų apie Save; Jis Pats atėjo, kad pasirodytų, koks yra.

Jėzus trokšta per mus vėl apsireikšti pasauliui. Jis trokšta vėl gyventi silpname, trapiame žmogaus kūne. Per Savo pasekėjus Jis nori parodyti užkietėjusiam pasauliui Savosios malonės šlovę. Per nuolankų liuteronų pastorių Richardą Vurbrendą Jis palytėjo leitenantą Grecu, ateistą ir komunistą. Per šias Kalėdas Dievas trokšta iš naujo atgimti jūsų širdyje. Jis trokšta mylėti per jus. Ar leisite per šias Kalėdas Jam atgimti jūsų širdžių ėdžiose?

Markas Finlis