BANANO PRINCIPAS

Žinokite, mano mylimi broliai: kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, bet lėtas kalbėti, lėtas pykti. (Jokūbo laiš­kas 1, 19)

Kartą pas mane atėjo viena moteris ir papasakojo, kaip ji išmoko savo paauglei dukrai taikyti „banano principą“. „Kas per „banano principas?“ – nusistebėjau aš.

Moteris paaiškino. Ji pastebėjo, kad, tarp judviejų kilus kokiam nors ginčui, dukra dažnai užsidaro savyje. Mergaitė tiesiog nepasakoja, kas vyksta jos širdy.

Kartą moteris atsinešė iš virtuvės bananą, atsisėdo šalia dukters ir uždavė vieną klausimą. Mergaitei atsakinėjant, motina sąmoningai nulupo bananą ir atsikando kąsnelį. Sukramčiusi ji uždavė kitą klausimą ir vėl atsikando banano. Ir taip tęsėsi visą vakarą. Ji pastebėjo, kad dukra atvėrė daugelį dalykų.

Kodėl taip nutiko? Uždavusi klausimą, motina parodė, kad ji tikrai klausosi. Dukrai atsakinėjant jį neįsiterpinėjo su savo komentarais ar kritika. Ji tiesiog klausėsi ir kramtė, kramtė ir klausėsi.

„Banano principas“ paprasčiausiai reiškia skirti laiko išklausyti. Užduokite klausimą, paskui įdėmiai išklausykite. Jėzus mokėjo meistriškai užduoti klausimus ir kantriai išklausydavo žmonių atsakymus. Jėzus sutelkdavo dėme­sį į kitus. Daugelis žmonių sutelkia dėmesį į save. Jiems išklausyti reiškia tiesiog patylėti. Jie vos sulaukia, kol kitas žmogus nustos kalbėti, kad galėtų išreikšti savo nuomonę. Jiems kur kas įdomiau išsakyti savo mintis negu išgirsti kito žmogaus atsakymą.

Štai gyvybiškai svarbus principas. Visą laiką kalbėdami jūs negalite sužinoti, ką galvoja kitas asmuo. Krikščionybės esmė yra dėmesys kitiems. Meilė suteikia kitiems žmonėms laisvę pasidalyti savo giliausiomis mintimis bei jausmais. Mylėti kitą – tai nuoširdžiai juo rūpintis. Apaštalas Jonas rašė: „Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Die­vo, ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą“ (Jono pirmas laiškas 4, 7).

Jūs negalite manęs mylėti, jeigu manęs nepažįstate. Ir jūs negalite manęs pažinti, jeigu neskiriate laiko įsiklausyti į mano širdį. Taigi čiupkite bananą. Nulupkite jį. Užduokite klausimą ir atsikąskite kąsnelį. O tada klausykitės ne tik ausimis, bet ir širdimi.

Markas Finlis