Įžiebk meilės židinį!
Santykių ir šeimos patarimai Tau

Įžiebk meilės židinį!

Pažvelk giliau!
Atrask, tai kas nematoma

Pažvelk giliau!

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠVENTĄJA DVASIA 0 2019-10-30 — 03:28

Nes mūsų Evangelija neatėjo pas jus vien tik žodžiais, bet su jėga ir Šventąja Dvasia, ir su tvirtu įsitikinimu. Juk žinote, kaip pas jus elgėmės jūsų pačių labui (1 Tes 1, 5–6).

Tiesiog sakyti žodžius ar sakyti tuos pačius žodžius su Šven­tosios Dvasios jėga, kuri suteikia jiems galią – du visiškai skirtingi dalykai. „Žodžio skelbimas būtų nenaudingas be nuolatinio Šventosios Dvasios Artumo ir pagalbos. Tai vienintelis tikras dieviškos tiesos mokytojas. Tik tada, kai Dvasia palydi tiesą iki širdies, ji gaivins sąžinę ir keis gyvenimą. Žmogus galėtų perskaityti Dievo Žodžio laišką, galėtų susipažinti su visais jo įsakymais ir pažadais; bet jeigu Šventoji Dvasia neapšvies tiesos, jokia siela nekris ant Uolos ir nesuduš“ (Su meile iš Dangaus, 624 p.).

Pirmas dalykas, kurį atlieka Šventoji Dvasia, yra žmonių demas­kavimas. Pirmiausia mes privalome suvokti, kad mums reikia išgel­bėjimo. Dauguma žmonių gimė, buvo auklėjami religingoje aplinko­je, yra trečios ar ketvirtos kartos adventistai, bet vis dėlto nejaučia išgelbėjimo poreikio. Kai kurie jų samprotauja taip: „Kaip galima suvokti išgelbėjimo poreikį, jei niekada nebuvau pasaulyje? Kaip ga­lima tai suvokti, jei niekada nieko nežinojau, išskyrus reguliarų lankymą maldos namų ir formalų dalyvavimą pamaldose?“ Šventoji Dvasia yra atsakinga už tai, kad kiekvienas žmogus suvoktų išgel­bėjimo poreikį. Ji veikia įvairiai: kartais Ji parodo į nuodėmę per sielvartus ir liūdesį, kurie yra nuodėmės pasekmė. Ji gali veikti širdį, mūsų žvilgsnį nukreipdama į Jėzų ir parodydama, kaip labai esame nutolę nuo Jo tobulumo, net jei mums ir atrodo, kad viskas gerai sekasi. Kartais mes mėginame padėti kitiems žmonėms suprasti, kad jiems reikia išgelbėjimo. Tačiau jei veiksime be Šventosios Dvasios jėgos, kuri tik viena žino tinkamiausią kiekvienam žmogui laiką, mes nieko nelaimėsime. Kita vertus, galima daug kalbėti apie Šventąją Dvasią, samprotauti apie tai, kad įtikinti žmones – tai Jos pareiga ir paskui nieko neveikiant laukti, kol Ji atliks savo darbą. Bet Šventoji Dvasia nori mus panaudoti, mums vadovauti, veikti per mus, kad galėtų atvesti pas Dievą kitus žmones. Jėzus mokiniams sakė, kad atsiųs Globėją. Šventoji Dvasia mums atsiųsta tam, kad gyventų mumyse bendra­darbiaudama su Dievu per mus galėtų įgyti kitas širdis. Dievas pla­nuoja veikti per mus. Jis nenori, kad mes darbuotumės be Šventosios Dvasios, ar kad Šventoji Dvasia dirbtų nepriklausomai nuo mūsų. Mes privalome bendradarbiauti su Ja.

Morisas L.Vendenas

autorius

Vaiva Paldavičienė. Kiti autoriaus įrašai

pasidalink

Rašyti komentarą

Komentarai

Komentarų kol kas nėra.

tavo komentaras

galerija

Daugiau — mūsų Flickr galerijoje

mes kitur

Kviečiame ir Tave prisijungti prie mūsų šiuose socialiniuose tinkluose!

prenumerata

Jau turime 40 prenumeratorius!

x

Gavėjas:

arba uždaryti langą

Jūs naudojate labai seną, lėtą ir nesaugią interneto naršyklę. Išnaudokite visas interneto galimybes — mes nuoširdžiai rekomenduojame išbandyti Firefox!