BET KOKS MOKYMO VĖJELIS

V DALIS: MIRTINI EREZIJOS BRIZAI

Verčiau stenkis Dievui pasirodyti tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, be iškraipymų skelbiančiu tiesos žodį. (Antras laiškas Timotiejui 2, 15)

Amerikos visuomenei naują pavojų kelia bioterorizmas. Mirtys nuo paštu išplatintų juodligės sporų atskleidė, jog esame pažeidžiami ligos, apie kurią mes mažai težinojome. O kas, jeigu koks nors teroristas užnuodys mūsų vandenį ar maistą? Kas, jeigu koks nors įnirtęs maniakas pripils jų į grūdų barstymo aparatą ar paskleis sausakimšame sta­dione? Oru plintantis užkratas gali sunaikinti tūkstančius gyvybių.

Panašią destrukciją sukelia erezija. Kai per bažnyčią pučia užkratą nešantys erezijos brizai, daugelis Dievo žmonių užsikrečia mirtina dvasine liga.

Bažnyčia visada susidurdavo su erezijomis. Paulius perspėjo jaunąjį Timotiejų apie tokius „Himenėją ir Filetą“, kurie sugriovė kai kurių tikėjimą (Antras laiškas Timotiejui 2, 17). Jis barė Galatijos Bažnyčią: „O neprotingi galatai! Kas apkerėjo jus, kuriems akivaizdžiai buvo nupieštas nukryžiuotasis Jėzus Kristus?“ (Laiškas galatams 3, 1). Pau­liui kėlė nerimą judaizmo skleidėjai, kurie skverbėsi į Bažnyčią, tvirtindami, jog išgelbėjimas atėjo per paklusnumą judaizmo įstatymams, o ne vien per tikėjimą Kristumi. Per šias erezijas daugelis buvo apgauti ir pražudė savo sielas.

Savo nuostabiame pamoksle apie paskutiniųjų dienų ženklus Jėzus teigia: „Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengę Mano vardu ir sakys: „Aš Mesijas!“, ir daugelį suklaidins (Evangelija pagal Matą 24, 4–5). Elena Vait rašė: „Sparčiai artinasi dienos, kai kils didžiulė sumaištis ir chaosas. Šėtonas, persirengęs angelo rūbais, apgaudinės, jei bus įmanoma, net pačius išrinktuosius. Bus daug dievų ir daug viešpačių. Pūs bet koks mokymo vė­jelis“ („Liudijimai“, t. 5, p. 80).

Kaip mes galime išvengti didžiojo melagio apgavystės? Štai trys Dievo duotieji principai:

  1. Mylėkite tiesą. Jėzus pasakė: „Kas nori vykdyti Jo valią, supras, ar tas mokslas iš Dievo, ar Aš kalbu pats iš Savo galvos“ (Evangelija pagal Joną 7, 17). Pašvęskite savo širdį Dievo valios vykdymui.
  2. Pažinkite tiesą. Jėzus pasakė: „Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus“ (Evangelija pagal Joną 8, 32). Tiesos pažinimas išlaisvina jus iš šėtono apgaulės.
  3. Dalykitės tiesa. Pakviesdamas mokinius „Eikite paskui Mane!“ (Evangelija pagal Matą 4, 19), Jėzus žinojo, kad Jo valios vykdymas ir Jo tiesos skleidimas sustiprins jų pačių tikėjimą. Tai Dievo serumas, kuris paskiepija jus nuo erezijos. Mylėkite tiesą, pažinkite tiesą, dalykitės tiesa, ir jūs išliksite tvirti tiesoje.

Markas Finlis